Đọc Kinh Và Làm Phép Nhà Tại Nhà Anh Chị Ngọc Tú – Diệu Tường Ngày 26-01-2017

0
842

Mến gửi ACE NLYT thân mến sau kế tiếp làm phép nhà tại nhà gia đình anh chị Văn Nghị – Hồng Nhung kế tiếp làm phép nhà tại gia đình anh chị Ngọc Tú – Diệu Tường ngày 26-01-2017. Chúc mừng gia đình anh chị đã có ngôi nhà mới. Nguyện xin hồng ân của Chúa luôn phù trì ngôi nhà anh chị.

Trong hai ngày liên tiếp 25-01 và 26-01 đã có hai gia đình làm nghi thức làm phép nhà. Ngoài ra có sự hiện diện hàng xóm của gia đình anh chị Ngọc Tú – Diệu Tường và đại diện giáo dân giáo xứ Chánh Tòa Dalat cũng hiện diện ngôi nhà anh chị để tham dự nghi thức làm phép nhà , đặc biệt có sự  hiện diện ACE NLYT Cụm Dalat.

Nghi thức làm phép nhà gia đình anh chị Ngọc Tú – Diệu Tường do Cha(Anh) Khoa chủ tế.

   

Cha(Anh) Khoa rảy nước phép nhà.

Anh Ngọc Tú chồng chị Diệu Tường cám ơn mọi người đã đến tham dự nghi thức làm phép tại gia đình anh chị.