Đọc Kinh Và Làm Phép Nhà Tại Nhà Anh Chị Văn Nghị -Hồng Nhung Ngày 25-01-2017

0
580

Mến gửi ACE NLYT thân mến vào ngày  25-01-2017 Cha(Anh) Khoa đã chủ tế làm phép nhà tại nhà anh chị Văn Nghị – Hồng Nhung. Chúc mừng gia đình anh chị đã có ngôi nhà mới. Nguyện xin hồng ân của Chúa phù hộ cho ngôi nhà anh chị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cha( Anh) Khoa rảy nước phép tại nhà anh chị Văn Nghị – Hồng Nhung.

 

Sau đó chủ nhà có mời NLYT Cụm Dalat một bữa cơm để mừng nhà mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thân ái

Khải Vịnh NLYT Cụm Dalat