Cái tôi ẩn giấu

0
394

Cái tôi ẩn giấu

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại quá trình CÁI TÔI ẨN GIẤU 12 bước.

Như chúng ta đã chia sẻ với nhau, cần có thời gian để thay đổi. Sự trưởng thành là một quá trình đòi hỏi chúng ta cam kết bền đỗ vượt qua những nỗi đau ngày càng lớn dần do sự thay đổi mang lại.
Quá trình 12 bước này được thiết kế để giúp bạn thúc đẩy hành trình lãnh đạo của bản thân và cung cấp cho bạn phương pháp tiếp cận từng bước để vượt qua tính tự kiêu, nỗi lo sợ và những vấn đề trong lãnh đạo liên quan đến CÁI TÔI.
Bạn sẽ thấy được nội dung quá trình 12 bước ở đây.
Hãy sử dụng quá trình 12 bước này như nguồn trợ giúp thường trực trong quá trình trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn!

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Sau đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa Lãnh Đạo Như Giê-su:
1. Bằng cách nào Chúa Giêsu có thể biến đổi những động cơ, ý tưởng và hành động của bạn để bạn có thể lãnh đạo như Giêsu?
2. Bạn nhận được biết bao hồng ân của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, vậy bạn có thể chia sẻ những hồng ân đó cho những người khác như thế nào?
3. Cộng đoàn có thể giúp bạn sống tinh thần lãnh đạo như Giêsu trong đời sống thực tiễn như thế nào?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG 
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiểu biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ hướng chúng ta sống và lãnh đạo khác đi.
1. Hãy để lời cầu nguyện trở thành một thói quen liên lỉ trong suốt hành trình lãnh đạo của bạn.
2. Hàng tuần hãy dành thời gian để lắng đọng.
3. Hãy chia sẻ với người khác về Chúa Giêsu là mẫu gương lãnh đạo của bạn.

LỜI ĐỂ SỐNG 
“Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.” Thánh vịnh 139:23-24