Định nghĩa lại về lãnh đạo

0
430

Định nghĩa lại về lãnh đạo

Hôm nay, hãy xem lại định nghĩa về lãnh đạo mà bạn đã được chia sẻ trong khóa vừa qua.
Bất cứ khi nào bạn mưu cầu ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi hoặc sự phát triển của người khác, thì bạn đang đảm nhận vai trò lãnh đạo.” Lãnh Đạo Như Giê-su
Nhiều người trong chúng ta không cho rằng mình là nhà lãnh đạo, nhưng hàng ngày chúng ta đều tương tác với và ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta ảnh hưởng nghĩa là chúng ta lãnh đạo, bất kể chúng ta có địa vị, chức vụ ra sao. Khi bạn nghe thông điệp hôm nay hãy nghĩ xem làm thế nào bạn có sự ảnh hưởng tích cực đến mọi người mà bạn tương tác.
Hãy nghe bài chia sẽ hôm nay tại đây


VÀI ĐIỀU SUY NGHĨ 

Sau đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa Lãnh Đạo Như Giê-su:
1. Bạn có xem mình là một nhà lãnh đạo? Tại sao hoặc tại sao không?
2. Bạn đang theo gương mẫu lãnh đạo của ai?
3. Bắt đầu từ hôm nay một điều mà bạn có thể thay đổi để có ảnh hưởng tích cực đến người khác là gì?

VÀI ĐIỀU ĐỂ HÀNH ĐỘNG 
Chúng ta có thể có kiến thức rộng, nhưng những kiến thức đó không giúp chúng ta thay đổi. Một khi chúng ta ứng dụng những kiến thức và sự không ngoan vào hành động thì chúng ta mới thay đổi cách chúng ta lãnh đạo.
1. Cam kết nhớ định nghĩa về lãnh đạo như đã đề cập bên trên
2. Hôm nay hỗ trợ ít nhất một người nào đó hoàn thành mục tiêu của họ, cho dù mục tiêu nhỏ bé.

LỜI ĐỂ SỐNG 
“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.” Mt 5:16