Nỗi lo sợ và sự lãnh đạo

0
370

Nỗi lo sợ và sự lãnh đạo

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào NỖI LO SỢ.
Lời Chúa nói với chúng ta rằng “Nỗi sợ sệt khiến con người sa bẫy, nhưng ai cậy trông Đức Chúa thì được an toàn.” Châm Ngôn 29:25
Nỗi lo sợ làm tê liệt cách chúng ta lãnh đạo những người khác. Nó có thể cản trở sự thăng tiến của chúng ta. Nó có thể ngăn cản chúng ta phát triển và ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nhân viên.
Khi bạn lắng nghe thông điệp ngày hôm nay về việc Loại Chúa Ra và nỗi lo sợ, hãy suy nghĩ đến tác động của nỗi lo sợ lên vai trò lãnh đạo của bạn.
Hãy lắng nghe bài chia sẻ ở đây.

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Sau đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau
khóa Lãnh Đạo Như Giê-su:
1. Bạn lãnh đạo với nỗi lo sợ thay vì với sự tự tin trong Chúa Giêsu như thế nào?
2. Sự lo ngại từ đánh giá của người khác tác động thế nào lên sự lãnh đạo của bạn?
3. Vì lo sợ bạn tìm cách giữ quyền kiểm soát và che đậy thông tin như thế nào?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG 
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiểu biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ hướng chúng ta sống và lãnh đạo khác đi.
1. Hãy học thuộc câu Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn 29:25 và sử dụng nó mỗi khi nỗi lo sợ len lõi vào
2. Hãy ứng phó với những chỉ trích bằng sự quảng đại và một tâm trí cởi mở, hãy nói rằng “Hãy nói với tôi nữa đi”

LỜI ĐỂ SỐNG 
“Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.”
1Ga 4:18