Re-Gifting – Chia Sẻ Những Quà Tặng Chúa Ban

0
401

God has given us so much in Jesus. Through His life, we have received gifts that never break, fade, or go out of style. Because of His gifts to us, we can pass those gifts along to others, multiplying our joy and extending His love. Paul says it best. Because of what Jesus has done for us, we are free to live for others

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều quà tặng nơi Đức Giêsu. Qua đời sống của Ngài, chúng ta đã nhận được những món quà không bao giờ hư nát, phai mờ, hay lỗi thời. Vì chúng ta đã nhận những quà tặng nhưng không của Ngài, thì chúng ta cũng phải biết chia sẻ những quà tặng đó cho những người khác, nhân rộng niềm vui của chúng ta và lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Phaolô là người đã nói lên điều đó tốt nhất. Vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, chúng ta được tự do để sống cho người khác.

Therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, not looking to your own interests but each of you to the interests of the others. –Philippians 2:1-4

“Nếu quả thật sự liên kết với một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.” (Phi-li-phê 2, 1-4)

Prayer: Jesus, may we freely share Your gifts with others. In Your name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quảng đại trong việc chia sẻ những quà tặng Chúa ban cho những người khác. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.