Tâm tình chia sẻ Chị Mônica Têrêsa Bùi Túy Nga

0
492

Nếu không được học khóa này, tôi chỉ được gặp gỡ Chúa Giêsu với vai trò của một Đấng Toàn Năng từ trời cao buông mình xuống thế làm Người, kêu gọi con người phải ăn năn sám hối, tích cực cầu nguyện và thường xuyên đọc Kinh Thánh. Nay nhờ học khóa này, tôi nhận ra ẩn bên trong bề nổi của Chúa Giêsu, Người là một Nhà Lãnh đạo tuyệt vời mềm dẻo, nhưng đầy tự tin và luôn toát nét cương trực của một vị Vua ở đất nước không thuộc thế gian. Ngoài ra, tinh thần yêu thương hết mình và đoàn kết của lớp học giúp tôi như quên mất bước đi hay lùi xa người có đạo Công giáo chúng ta.