Bài 17 – Điều Hệ Trọng Nhất (P2)

0
1494

BIỂU HIỆN RÕ NHẤT CỦA YÊU THƯƠNG LÀ THỜI GIỜ
Tầm quan trọng của công việc có thể được đo bằng thời giờ chúng ta đầu tư vào chúng. Càng
dành thời giờ cho một việc, bạn càng cho thấy tầm quan trọng và giá trị của nó đối với bạn. Nếu muốn biết ưu tiên của một người, chỉ cần nhìn cách họ dùng thời giờ.
Thời giờ là quà tặng quý nhất của bạn vì bạn chỉ có một thời lượng nào đó. Bạn có thể làm ra tiền nhiều hơn, nhưng bạn không thể làm ra thêm thời giờ. Khi cho ai thời giờ, bạn đang cho họ một phần cuộc sống của bạn, điều mà bạn không thể lấy lại. Thời giờ của bạn là chính cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao quà tặng lớn nhất bạn có thể trao cho một người chính là thời giờ.

Sẽ không đủ nếu chỉ nói các mối tương quan là quan trọng; chúng ta phải chứng tỏ điều đó bằng việc đầu tư thời giờ vào chúng. Chỉ nói suông thì chẳng ích gì. “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3, 18). Các mối tương quan đòi hỏi thời giơ và nỗ lực. Cách đúng nhất để đánh vần chữ yêu thương là “T-H-Ờ-I -G-I-Ờ”.

Cốt lõi tình yêu không là những gì chúng ta suy nghĩ, thực hiện hay cung cấp cho người khác -nhưng là chúng ta cho đi bao nhiêu chính bản thân. Cách riêng, đàn ông thường không hiểu điều này. Nhiều người nói với tôi, “Tôi không hiểu được vợ con. Tôi cung cấp đủ thứ họ cần.
Họ đòi hỏi gì nơi tôi nữa đây?”. Họ cần bạn! Đôi mắt của bạn, đôi tai của bạn, thời giờ của bạn, sự ân cần của bạn, sự hiện diện của bạn, sự quan tâm của bạn – thời giờ của bạn đó! Không gì có thể thay thế nó.

Quà tặng được yêu thích nhất của tình yêu không là kim cương, những cánh hồng hay kẹo sôcôla, nhưng là sự ân cần quan tâm. Tình yêu ân cần quan tâm quy hướng về người khác
cách mạnh mẽ đến nỗi lúc đó bạn quên đi bản thân. Sự ân cần nói rằng, “Bạn thật quý giá để tôi tặng bạn tài sản quý nhất của tôi – đó là thời giờ của tôi”. Bất cứ khi nào bạn cho đi thời giờ, là bạn đang hy sinh, mà hy sinh là cốt lõi của tình yêu. Đức Giêsu đã nêu gương điều này: “Hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt” (Ep 5, 2).

Bạn có thể cho đi mà không yêu thương, nhưng bạn không thể yêu thương mà không cho đi. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3, 16). Yêu thương nghĩa là cho đi
– nhượng đi những gì mình yêu thích, những nỗ lực, mục tiêu, an toàn, tiền bạc, năng lực hoặc thời giờ cho lợi ích của người khác.

THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ YÊU THƯƠNG LÀ NGAY BÂY GIỜ
Một đôi khi, sự chần chừ là câu trả lời bào chữa cho một việc không đáng. Nhưng yêu thương là những gì chính đáng nhất, nên nó phải là ưu tiên số một. Kinh Thánh nhấn mạnh điều này nhiều lần, “Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin” (Gl 6, 10); “Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin” (Ep 5, 16a); “Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng” (Cn
3, 27).

Vậy tại sao ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ yêu thương? Bởi vì bạn không biết bao lâu nữa bạn còn có cơ hội. Hoàn cảnh thay đổi; người chết kẻ đi; trẻ thơ khôn lớn. Bạn không nắm chắc ngày mai. Nếu muốn bày tỏ yêu thương, tốt nhất bạn hãy thực hiện ngay bây giờ.

Biết rằng ngày kia bạn sẽ đứng trước nhan thánh Chúa, ởđây có vài câu hỏi bạn cần suy nghĩ: Bạn sẽ giải thích làm sao với những khoảng thời gian khi mà những hoạch định và công
việc của bạn đã trở nên quan trọng hơn so với những con người? Bạn cần bắt đầu dành thời giờ cho ai nhiều hơn? Bạn cần cắt bớt điều gì trong thời dụng biểu để thực hiện điều đó? Bạn cần phải hy sinh điều gì nhất? Cách sống tốt nhất là yêu thương. Biểu hiện rõ nhất của yêu thương là thời giờ. Thời điểm tốt nhất để yêu thương là ngay bây giờ.

Một điểm để suy tư: Cuộc sống, tất cả chỉ là yêu thương.
Một câu Kinh Thánh để nhớ: “Vì tất cả Lề Luậtđược nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Gl 5, 14).
Một câu hỏi để nghiền ngẫm: Cách thành thật, các mối tình thân có phải là ưu tiên số một của tôi không? Làm sao tôi có thể bảo đảm như thế?