Bài 8 – Lý Do Của Mọi Sự

0
984

[drivr id=”0B5E6rIjaw8FVSFFVSTFXVTltbk0″ type=”audio”]

 

“Vì muôn vật đều do Người mà có,
nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người,
xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen”
(Rm 11, 36).

“Mọi việc Thiên Chúa làm đều có cùng đích riêng”
(Cn 16, 4).

Tất cả đều quy về Chúa.

Mục đích tối thượng của vũ trụ là tỏ bày vinh quang Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự cho vinh quang Người. Không có vinh quang Người, sẽ không có gì cả.

Vinh quang Thiên Chúa là gì? Vinh quang Thiên Chúa là chính Chúa. Đó là cốt lõi của bản tính Người, là trọng lượng của tầm quan trọng nơi Người, là ánh hào quang của Người, là sự thể hiện quyền năng và là bầu khí tràn đầy sự hiện diện của Người. Vinh quang Thiên Chúa chính là sự tỏ bày lòng nhân lành của Người cùng tất cả phẩm tính nội tại khác, những phẩm tính đời đời của Người.

Vinh quang Thiên Chúa ở đâu? Hãy nhìn chung quanh. Mọi vật được tác thành bởi Thiên Chúa phản ánh vinh quang Người theo nhiều cách. Chúng ta thấy vinh quang Người khắp mọi nơi, từ một mầm sống trong kính hiển vi đến Dải Thiên Hà bất tận, từ những buổi hoàng hôn, những vì tinh tú đến những cơn giông cùng bốn mùa thu đông xuân hạ. Tạo vật tỏ bày vinh quang của Đấng Tạo Thành. Qua thiên nhiên, chúng ta biết Thiên Chúa quyền năng, Người thích sự phong phú, yêu vẻ đẹp, có tổ chức, đầy khôn ngoan và sáng tạo. Kinh Thánh nói, “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa” (Tv 19, 2a).

Sống cho vinh quang Chúa là thành công lớn nhất mà chúng ta có thể đạt được trong cuộc đời này.

Suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa tỏ bày vinh quang Người cho nhân loại bằng nhiều cách. Đầu tiên, Người mặc khải vinh quang Người trong Vườn Địa Đàng, kế đến với Môisen, trong nhà giao ước, trong đền thờ, sau đó là mặc khải qua Đức Giêsu và nay qua Hội Thánh. Vinh quang đó được miêu tả như ngọn lửa thiêu rụi, cột mây, sấm chớp, làn khói, và ánh chói loà. Trên thiên đàng, vinh quang Thiên Chúa toả rạng chiếu soi tất cả. Kinh Thánh nói, “Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi” (Kh 21, 23).

Vinh quang Thiên Chúa được nhận biết tỏ tường nhất nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài là Ánh Sáng thế gian sáng ngời bản tính Thiên Chúa. Với Đức Giêsu Kitô, chúng ta không còn ở trong tối tăm khi tìm biết Thiên Chúa là Đấng thực sự như thế nào. Kinh Thánh nói, “Vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô” (2Cr 4, 6b). Đức Kitô đã đến trần gian, nhờ đó chúng ta có thể hiểu biết vinh quang Thiên Chúa cách trọn vẹn. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14).

Vinh quang hằng hữu của Thiên Chúa là những gì Người có, bởi Người là Thiên Chúa. Vinh quang đó là bản tính của Người. Chúng ta không thể thêm bất cứ điều gì vào vinh quang này, cũng như không thể làm cho mặt trời rạng ngời hơn. Nhưng chúng ta được lệnh phải nhìn nhận vinh quang Người, làm vinh danh vinh quang Người, công bố vinh quang Người, thờ lạy vinh quang Người, phản ánh vinh quang Người và sống vì vinh quang Người. Tại sao? Vì Thiên Chúa đáng được như vậy. Chúng ta mắc nợ Người mọi vinh dự mà chúng ta có thể trao cho Người. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự, nên Người xứng đáng lãnh nhận tất cả mọi vinh quang. Kinh Thánh nói, “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật” (Kh 4, 11).

Trong toàn cõi vũ trụ, chỉ có hai loài tạo thành của Thiên Chúa không mang lại vinh quang cho Người: các thiên thần sa ngã (ma quỷ) và chúng ta (loài người) khi phạm tội. Mọi tội lỗi, tự căn rễ của nó, là không làm vinh danh Thiên Chúa. Đó là việc yêu chuộng mọi thứ khác hơn chính Người. Từ chối mang lại vinh quang cho Thiên Chúa là sự phản nghịch kiêu ngạo, đó là tội đưa đến sa ngã của Satan và của cả chúng ta. Bằng nhiều cách khác nhau, tất cả chúng ta sống vì vinh quang chính mình, chứ không phải vinh quang Thiên Chúa. Kinh Thánh nói, “Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3, 23).

Từ cuộc sống mỗi người, không ai trong chúng ta đã làm vinh danh Thiên Chúa trọn vẹn như Người đáng được. Đây là tội lớn nhất, và cũng là một sai lầm lớn nhất chúng ta mắc phải. Đàng khác, sống cho vinh quang Chúa là thành công lớn nhất mà chúng ta có thể đạt được trong cuộc đời này. Kinh Thánh nói, “Đó là tất cả những người mang danh Ta, đã được Ta tạo dựng, nắn thành hình và làm nên, cho danh Ta rạng ngời vinh hiển” (Is 43, 7). Vì thế, sống cho vinh quang Thiên Chúa phải là mục đích tối hậu của cuộc đời mỗi người chúng ta.

TÔI CÓ THỂ LÀM VINH DANH CHÚA CÁCH NÀO?

Đức Giêsu nói với Chúa Cha, “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao phó cho con làm” (Ga 17, 4). Đức Giêsu đã làm vinh danh Thiên Chúa bằng cách chu toàn mục đích của Ngài trên trái đất. Chúng ta cũng làm vinh danh Chúa bằng cách ấy. Khi một tạo vật chu toàn mục đích của mình, nó làm vinh danh Thiên Chúa. Chim trời làm vinh danh Chúa khi bay lượn, ca hát, làm tổ, và làm những việc của loài chim như Thiên Chúa nhắm đến. Ngay cả loài kiến chậm chạp, cũng làm vinh danh Thiên Chúa khi chúng hoàn tất mục đích mà chúng được tạo thành. Thiên Chúa tạo dựng con kiến để trở thành kiến, Người tạo dựng bạn để bạn là chính bạn. Thánh Irênê nói, “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống động, đầy tràn”.

Có nhiều cách để làm vinh danh Chúa, chúng ta có thể tóm lược vào năm mục đích của Người dành cho đời mình. Phần còn lại của cuốn sách sẽ được dành để xem xét kỹ lưỡng năm mục đích này, nhưng trước hết chúng ta cần có một cái nhìn tổng lược:

Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng việc thờ phượng Người. Thờ phượng là bổn phận đầu tiên của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa bằng cách tận hưởng Người. C. S. Lewis nói, “Khi đòi hỏi chúng ta làm vinh danh Người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tận hưởng Người”. Chúa muốn việc thờ phượng của chúng ta phải được thúc đẩy bởi tình yêu, lòng cảm tạ và niềm vui sướng chứ không phải là bổn phận.

John Piper nói, “Thiên Chúa được vinh quang nhất trong chúng ta khi chúng ta được no thoả nhất trong Người”.

Thờ phượng vượt trội ngợi ca, xướng hát và cầu xin. Thờ phượng là một lối sống tận hưởng Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và tận hiến chính mình cho mục đích của Người. Khi dùng đời mình chỉ để làm vinh danh Chúa, mọi việc bạn làm đều có thể trở nên hành vi thờ phượng. Thánh Phaolô nói, “Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa” (Rm 6, 13b).

Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng cách yêu thương anh chị em mình. Khi được tái sinh, bạn đã trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa. Theo Đức Kitô, không chỉ tin, nhưng còn là thuộc về và học biết yêu mến gia đình của Thiên Chúa. Thánh Gioan viết, “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết” (1Ga 3, 14). Thánh Phaolô nói, “Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15, 7).

Trách nhiệm của bạn là học biết cách yêu thương như Chúa yêu thương vì Thiên Chúa là tình yêu và điều đó tôn vinh Người. Đức Giêsu nói, “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 34-35).

NGÀY THỨ BẢY LÝ DO CỦA MỌI SỰ

Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng việc trở nên giống Đức Kitô. Một khi được sinh ra trong gia đình Thiên Chúa, Người muốn chúng ta lớn lên đến mức trưởng thành thiêng liêng. Trưởng thành thiêng liêng là sao? Là trở nên giống Đức Giêsu trong cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Càng triển nở để nên giống con người Đức Giêsu, bạn càng làm vinh danh Thiên Chúa. “Tất cả chúng ta mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2Cr 3, 18).

Thiên Chúa ban cho chúng ta đời sống mới và bản tính mới khi chúng ta đón nhận Đức Kitô. Giờ đây, với những ngày còn lại của bạn trên trái đất, Thiên Chúa muốn tiếp tục tiến trình đổi mới con người bạn. Thánh Phaolô nói, “Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa” (Pl 1, 11).

Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng việc phục vụ và trao ban. Nhờ Thiên Chúa, mỗi người chúng ta được thiết kế một cách độc nhất vô nhị với những tài năng, quà tặng, năng khiếu và khả năng khác nhau. Cách thức bạn được “uốn đúc” không phải là ngẫu nhiên. Thiên Chúa không ban cho bạn nhiều khả năng nhằm cho những mục đích ích kỷ. Chúng được trao tặng để bạn sinh ích cho người khác cũng như những người khác được trao tặng những khả năng để sinh ích cho bạn. “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa… Ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 4, 10.11b).

Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng cách nói cho người khác về Người. Thiên Chúa không muốn mục đích và tình yêu Người mãi là một bí mật. Một khi chúng ta biết được chân lý này, Người muốn chúng ta chia sẻ nó cho những người khác.

Đây là một đặc ân cao cả – đặc ân đem những người khác đến với Đức Giêsu, bằng cách giúp họ khám phá mục đích đời họ và chuẩn bị họ cho số phận đời đời của họ mai ngày. “Ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người” (2Cr 4, 15b).

ĐÂU LÀ LẼ SỐNG CỦA BẠN?

Sống những ngày còn lại của đời bạn cho vinh quang Chúa đòi hỏi một sự đổi thay những ưu tiên, thời biểu, các mối tương quan của bạn và mọi thứ khác. Đôi khi nó có nghĩa là phải lựa chọn con đường cam go thay vì dễ dàng. Cả Đức Giêsu, cũng phải chiến đấu với điều này. Biết rằng mình sắp chịu đóng đinh, Ngài kêu lớn tiếng, “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha” (Ga 12, 27-28a).

Đức Giêsu cũng đã đứng giữa ngã ba đường. Ngài sẽ hoàn thành mục đích đời mình và làm vinh danh Chúa Cha hay sẽ rút lui và sống một cuộc sống an nhàn quy về bản thân? Bạn cũng đương đầu với một chọn lựa đó. Bạn sẽ sống cho những mục đích, tiện nghi, vui thú riêng của bạn hay bạn sẽ sống những ngày còn lại cho vinh quang Chúa khi biết rằng Người đã hứa ban những phần thưởng đời đời? Đức Giêsu nói, “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12, 25).

Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này. Bạn sẽ sống cho ai? – cho bản thân hay cho Thiên Chúa? Hẳn bạn sẽ do dự, không biết liệu có đủ sức để sống cho Chúa không. Đừng lo. Thiên Chúa sẽ ban cho bạn những gì cần thiết nếu bạn chọn sống cho một mình Người. “Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta” (2Pr 1, 3).

Ngay bây giờ, Thiên Chúa đang mời gọi bạn sống cho vinh quang Người bằng cách hoàn thành những mục đích Người đã hoạch định khi tạo thành bạn. Đó mới thực là cách sống duy nhất. Mọi thứ khác chỉ đơn thuần hiện hữu. Cuộc sống thật bắt đầu bằng việc gắn bó trọn chính bản thân với Đức Giêsu. Nếu bạn không chắc mình đã làm điều đó chưa, thì tất cả những gì bạn cần là đón nhận và tin. Kinh Thánh nói, “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1, 12). Bạn có chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa không?

Đức Giêsu sẽ ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để sống cho Ngài.

Trước hết, hãy tin! Hãy tin rằng Thiên Chúa đang yêu thương bạn và tạo dựng bạn cho những mục đích của Người. Hãy tin rằng bạn không phải là một ngẫu nhiên. Hãy tin rằng bạn được tạo dựng để sống đời đời. Hãy tin rằng Thiên Chúa chọn bạn để bạn sống thiết thân với Đức Giêsu, Đấng đã chết trên thập giá cho bạn. Hãy tin rằng dẫu bạn đã làm gì đi nữa thì Thiên Chúa cũng muốn tha thứ cho bạn.

Thứ hai, hãy đón nhận! Hãy đón nhận Đức Giêsu vào cuộc đời bạn như là Chúa và là Đấng Cứu Độ bạn. Hãy đón nhận sự tha thứ của Ngài đối với các tội lỗi của bạn. Hãy đón nhận Thánh Thần của Ngài, Đấng sẽ ban cho bạn sức mạnh để bạn hoàn thành mục đích đời mình. “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3, 36a). Dù đang đọc những lời này ở đâu, tôi cũng xin mời bạn cúi đầu và lặng lẽ thì thầm lời nguyện vốn sẽ thay đổi cõi đời đời của bạn: “Lạy Đức Giêsu, con tin Ngài, và con đón nhận Ngài”. Bạn hãy làm đi!

Nếu bạn thật lòng với lời nguyện đó, xin chúc mừng bạn!

Mừng bạn sum họp với gia đình Thiên Chúa! Giờ đây bạn đã sẵn sàng để khám phá và bắt đầu sống cho mục đích của Người dành cho đời bạn. Tôi khuyến khích bạn nói điều đó cho người khác nữa. Bạn sẽ cần đến sự trợ giúp. Nếu bạn gửi email cho tôi (xem Phụ trương 2), tôi sẽ gửi cho bạn tập sách mỏng tôi viết, tựa đề Những Bước Đầu Tiên Của Bạn Cho Sự Trưởng Thành Thiêng Liêng (Your First Steps for Spiritual Growth).

NGÀY THỨ BẢY: NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI

Một điểm để suy tư: Tất cả đều quy về Chúa.

Một câu Kinh Thánh để nhớ: “Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen” (Roma 11, 36).

Một câu hỏi để nghiền ngẫm: Trong cuộc sống thường ngày, nơi đâu tôi có thể nhận biết vinh quang Thiên Chúa dễ dàng hơn?