Cái tôi ẩn giấu

0
960

Cái tôi ẩn giấu

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại quá trình CÁI TÔI ẨN GIẤU 12 BƯỚC.

Như chúng ta đã chia sẻ với nhau, cần có thời gian để thay đổi. Sự trưởng thành là một quá trình đòi hỏi chúng ta cam kết bền đỗ vượt qua những nỗi đau ngày càng lớn dần do sự thay đổi mang lại.
Quá trình 12 bước này được thiết kế để giúp bạn thúc đẩy hành trình lãnh đạo của bản thân và cung cấp cho bạn phương pháp tiếp cận từng bước để vượt qua tính tự kiêu, nỗi lo sợ và những vấn đề trong lãnh đạo liên quan đến CÁI TÔI.
Bạn sẽ thấy được nội dung quá trình 12 bước dưới đây:

Mười Hai Bước Lãnh Đạo Như Giê-su

 1. Tôi thừa nhận rằng trong quá khứ tôi đã để cho các nhu cầu vị kỷ và ham muốn thành công trần thế tác động tiêu cực lên vai trò lãnh đạo của tôi.
 1. Tôi tin rằng Thiên Chúa có thể biến đổi các động cơ, ý tưởng và hành động của tôi để giúp tôi lãnh đạo như Chúa Giêsu.
 1. Tôi chấp nhận hướng sự ảnh hưởng lãnh đạo của tôi lên Thiên Chúa bằng cách trở nên một học trò nhận Chúa Giêsu là mẫu gương lãnh đạo của tôi.
 1. Tôi sẽ phấn đấu vượt qua những cám dỗ về tính tự cao và nỗi sợ hãi để trở nên một nhà lãnh đạo hiệu quả.
 1. Khi tôi nhận thấy mình không lãnh đạo như Chúa Giêsu, tôi sẽ thừa nhận những thiếu sót của tôi trước Thiên Chúa, trước bản thân mình và ít nhất là trước một người khác. 
 2. Tôi sẵn sàng để Thiên Chúa biến đổi mình trước, từ đó tôi có thể lãnh đạo những người khác hiệu quả như Chúa Giêsu.
 1. Tôi chấp nhận sự tha thứ của Thiên Chúa và bởi vì tôi đã được tha thứ nên tôi sẽ rộng lòng tha thứ cho những người tôi ảnh hưởng.
 1. Tôi cầu xin Thiên Chúa gìn giữ con tim của tôi khỏi tính tự cao và nỗi sợ hãi. 
 2. Bất cứ khi nào có thể tôi sẽ thực hiện những đền bù trực tiếp cho những người bị tôi xúc phạm bởi sự lãnh đạo bằng cái tôi, trừ khi làm vậy sẽ gây tổn thương cho họ hoặc những người khác. 
 3. Tôi nhận được biết bao hồng ân của Chúa, dù tôi không xứng đáng. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ hồng ân đó cho tha nhân.
 1. Tôi sẽ cam kết tuân giữ những kỹ luật của việc lắng đọng, cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh để hướng những nỗ lực lãnh đạo của tôi theo những gì Chúa Giêsu đã nêu gương. 
 2. Tôi nhận ra tầm quan trọng của cộng đoàn và cam kết bước đi trên hành trình lãnh đạo như Giê-su với người khác qua việc chia sẻ về Chúa Giê-su là gương mẫu lãnh đạo của tôi và giúp họ thăng tiến trong vai trò lãnh đạo với trái tim của Chúa.

Hãy sử dụng quá trình 12 bước này như nguồn trợ giúp thường trực trong quá trình trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn!

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Sau đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa Lãnh Đạo Như Giê-su:
1. Bằng cách nào Chúa Giêsu có thể biến đổi những động cơ, ý tưởng và hành động của bạn để bạn có thể lãnh đạo như Giêsu?
2. Bạn nhận được biết bao hồng ân của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, vậy bạn có thể chia sẻ những hồng ân đó cho những người khác như thế nào?
3. Cộng đoàn có thể giúp bạn sống tinh thần lãnh đạo như Giêsu trong đời sống thực tiễn như thế nào?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG 
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiểu biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ hướng chúng ta sống và lãnh đạo khác đi.
1. Hãy để lời cầu nguyện trở thành một thói quen liên lỉ trong suốt hành trình lãnh đạo của bạn.
2. Hàng tuần hãy dành thời gian để lắng đọng.
3. Hãy chia sẻ với người khác về Chúa Giêsu là mẫu gương lãnh đạo của bạn.

LỜI ĐỂ SỐNG 
“Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.” Thánh vịnh 139:23-24