God Rules – Những Nguyên Tắc Của Chúa

Scripture repeatedly declares God’s sovereignty. This is His universe. He alone holds ultimate power and control over all that He has created. He is...

Guiding Values – Những giá trị hướng dẫn

Life provides many opportunities to make values-based choices. Conflicting values surround us, with God’s Word as one of many different voices that seek our...

Decision Needed – Quyết định cần thiết

As leaders, others often look for our perspective and guidance. Sometimes we can anticipate the decisions we will be called upon to make, other...

When People Won’t Follow – Khi mọi người không theo bạn

Leading like Jesus does not guarantee that others will follow. This is not only our reality, but that of Jesus and His early followers....

When in Doubt – Khi còn do dự

Leading like Jesus doesn’t mean we always know what to do. Discerning the path forward frequently requires multiple considerations, some of which are not...

A Personal Recommendation – Một Lời Khuyên Trực Tiếp

It is common practice to look for personal recommendations before trying something new. Jesus didn’t just recommend leading by serving to His disciples, He...
- Advertisement -

KẾT NỐI

3,490Thành viênThích
72Người theo dõiĐăng Ký

TIN MỚI

Tinh Hoa của Lãnh Đạo chính là Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến

Tất cả những gì chúng ta có chính là Hy Vọng! Đây là thông điệp được nhiều phát thanh viên đưa ra trong các...

Xin hãy mở mắt con!

Trong sách Các Vua quyển 2 chương 6, chúng ta tìm thấy những câu chuyện kể về nhà tiên tri Ê-li-sa. Một trong những...

Bạn Đang Chờ Đợi Điều Gì?

Sự Chờ Đợi là một phần của cuộc sống. Chúng ta chờ đợi bất cứ việc gì: đợi mọi người hoàn thành những nhiệm...