Đọc kinh tối NLYT Cụm Dalat tại nhà anh chị Hải Niềm – Cao Chà ngày 08-07-2017

0
885

Mến gửi ACE NLYT thân mến ngày 08-07-2017  ACE NLYT Cụm Dalat đã có buổi đọc kinh tối tại nhà anh chị Hải Niềm – Cao Chà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc kinh tối NLYT Cụm Dalat tại nhà anh chị Hải Niềm - Cao Chà ngày 08-07-2017.