Học, Quên, Học Nữa

0
269

Các anh em của chúng ta cũng phải học cho biết trổi vượt về những việc tốt đẹp,

để đáp ứng những nhu cầu cấp bách; như vậy họ không phải là không sinh hoa kết quả.

Ti-tô 3:14 (NIV)

“Người mù chữ trong tương lai không phải là người không biết đọc, người đó sẽ là người không học được cách học như thế nào.” – Alvin Toffler

Hầu hết chúng ta đã dành ít nhất khoảng 18 năm đầu đời cho việc đi học. Sau đó, nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ học đại học và thậm chí có thể là đậu một hoặc hai trường đại học để chuẩn bị cho cuộc sống và cả cuộc đời. Thông thường, chúng ta sử dụng kiến thức trong những năm học tập đó để đảm bảo có những công việc tốt, chăm sóc gia đình, hỗ trợ nhà thờ và những nỗ lực đáng giá khác, mua vật dụng, cung cấp giải trí, v.v. Nhưng trong quá trình học, chúng ta có thực sự học được điều gì không?

Trang web Dictionary.com cho hay, “Giáo dục là một quá trình tiếp nhận hoặc đưa ra hướng dẫn có hệ thống.” Học tập, theo nghĩa khác, chính là “sự tiếp thu kiến thức hoặc kỹ năng thông qua kinh nghiệm, học hỏi hoặc được chỉ dạy.”

Alvin Toffler, là một nhà tương lai học và là tác giả trứ danh, nhắc nhở chúng ta rằng học tập, không phải giáo dục, là chìa khóa để thành công và việc ngừng học tập là sẽ khiến chúng ta trở nên mù chữ. Mặc dù giáo dục có thể chấm dứt tại một số thời điểm trong cuộc sống của chúng ta, nhưng việc học tập nên được tiếp tục suốt đời. Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta trong Ti-tô rằng, tuy nhiên, chúng ta học để chúng ta có thể làm những việc lành, để đáp ứng những nhu cầu cấp bách sinh hoa kết quả.

Là những người lãnh đạo, điều quan trọng đối với chúng ta là học cách làm những việc tốt lành, để đáp ứng những nhu cầu cấp bách và sinh hoa kết quả. Mặc dù nó rất dễ để nói hoặc đọc, nhưng chắc chắn rất khó để áp dụng vào cuộc sống hơn. Thỉnh thoảng, chúng ta chọn cái tiện lợi hơn là cái tốt. Chúng ta biết kết quả có thể không phải là những gì chúng ta hy vọng. Đây là điều mà chính khi học tập ta nên vượt qua ranh giới của sự suy nghĩ và giáo dục của mình.

Học tập nên vượt qua ranh giới của sự suy nghĩ và giáo dục của chính chúng ta.

Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ đồng ý rằng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của chúng ta là rất quan trọng. Ngay cả bây giờ, trong bối cảnh đại dịch hiện nay, một số nhu yếu phẩm hàng ngày của chúng ta có thể bị thiếu hụt. Có lẽ công việc của chúng ta đã không còn chắc chắn, tương lai thì không rõ ràng và chúng ta đang loay hoay trong vũng nước xa lạ.

Liệu ta đã học được gì để giúp chúng ta? Kinh thánh đã nhắc nhở chúng ta…

… Biết rằng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành,

… Luôn giữ giao ước tình yêu của Ngài (Đệ nhị luật 7:9)

… CHÚA là Ðấng nhân từ chính trực… (Thánh Vịnh 25:8)

… Hãy thưởng thức và nhìn nhận để biết Chúa là tốt đẹp nhất… (Thánh Vịnh 34:8)

… Ðức Chúa xử tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. (Ai-ca 3:25)

… Ðức Chúa thật tốt lành, chính Người là thành luỹ chở che trong những ngày khốn quẫn. Ngài chăm sóc những ai tin tưởng Ngài… (Na-khum 1:7)

… Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. – Giê-su (Mác-cô 10:18)

Chúng ta đã luôn được nhắc nhở đến tận 365 lần trong Kinh Thánh rằng không được sợ hãi. Chúa thậm chí còn tính cả năm nhuận! Vậy có phải là giống như Thiên Chúa của chúng ta không nhỉ?

Phần lớn sự thất vọng của cuộc sống thế kỷ 21 có thể bị xóa bỏ nếu chúng ta nghe theo lời khuyên của Kinh Thánh từ Ti-tô về việc học để làm những việc tốt đẹp, để đáp ứng những nhu cầu cấp bách và sinh hoa kết quả.. Vậy, làm thế nào để bạn sống một cuộc sống khác đi nếu bạn chấp nhận ba lý tưởng đó vào thế giới quan hàng ngày của bạn? Bạn sẽ làm gì khác biệt trong hôm nay, ngày mai và hơn thế nữa? Điều gì là quan trọng nhất với bạn ngày hôm nay?

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/learn-unlearn-relearn

Người dịch: An Hòa