Làm việc với Chúa Giêsu cho những kết quả “bất khả thi”  

0
965

Nhà lãnh đạo giàu lòng trắc ẩn

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi! ” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? ” Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! ” Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.” Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông. (Máccô 6:34-44)

Trong trích đoạn trên, Chúa Giêsu đã nhận ra một vấn đề hay nhu cầu, “vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” Một trong những phẩm chất của nhà lãnh đạo vĩ đại chính là khả năng nhận biết được vấn đề hay nhu cầu của người khác.

Hơn cả việc nhìn nhận ra vấn đề tồn tại, Chúa Giêsu đã phản hồi lại bằng lòng trắc ẩn của Ngài. Khả năng đáp ứng nhu cầu của người khác chính là sự phân biệt rõ ràng nhất giữa một nhà lãnh đạo vĩ đại và một nhà lãnh đạo thông thường khác. Một nhà lãnh đạo giàu lòng trắc ẩn là người luôn cố gắng sử dụng mọi cơ hội để chăm sóc cho những người đang có nhu cầu được giúp đỡ nhưng không thể tự mình thực hiện điều đó. Chúa Giêsu đã gầy dựng nên một mẫu gương cho các tông đồ của Ngài.

Hơn cả việc nhìn nhận ra vấn đề tồn tại, Chúa Giêsu đã phản hồi lại bằng lòng trắc ẩn của Ngài

 

Những tông đồ bước theo sự lãnh đạo của Chúa Giêsu

Phần sau của đoạn trích dẫn trên, các tông đồ nhận ra rằng cần cung cấp bữa ăn cho hàng ngàn người đang đói bụng, những người đến để lắng nghe lời giảng của Chúa Giêsu, và vì thế các tông đồ đã bước đến trước Chúa Giêsu với một giải pháp thiết thực. Các tông đồ đã minh họa được tinh thần lãnh đạo khi họ nhìn thấy được một nhu cầu và cũng đã phản hồi bằng một giải pháp.

Nhưng Chúa Giêsu đã đề ra một giải pháp khác cho các tông đồ; thay vì để các đám đông người đi lấy thức ăn từ các thị trấn gần đó, là giải pháp mà các tông đồ đề xuất, thì Chúa Giêsu hướng dẫn cho các tông đồ của Ngài rằng hãy cho các đám đông người ăn ngay tại chỗ và ngay lúc đó! Điều này khiến cho các tông đồ cảm thấy bối rối! Sự phản hồi của các tông đồ với Chúa Giêsu có thể được diễn giải như sau: “Ngài đang yêu cầu chúng con thực hiện những điều không thể làm được!”

Đáp lại điều đó, Chúa Giêsu đã hướng dẫn các tông đồ của Ngài để xem có tất cả bao nhiêu ổ bánh mì tất cả, là bước đầu tiên. Các tông đồ đã tự hỏi rằng, ” tại sao Chúa lại yêu cầu chúng ta tìm kiếm có bao nhiêu ổ bánh mì sẵn có? Chỉ một vài ổ bánh mì thì không thể đáp ứng nhu cầu cho cả ngàn người được!” Nhưng, họ cũng đã làm theo hướng dẫn của Ngài.

Tiếp theo, Chúa Giêsu hướng dẫn đoàn các tông đồ của Ngài đến ngồi bên cạnh hàng ngàn người trên bãi cỏ để chuẩn bị cho bữa ăn. Mặc dù, các tông đồ chẳng thấy có tí bằng chứng nào về việc đủ thức ăn để phân phát, nhưng chúng ta có thể nhận thấy rằng họ đã chuyển chú ý của mình vào việc ngồi bên cạnh hàng ngàn người để nhận thức ăn và ăn một cách có trật tự mà không hề nhầm lẫn hay là ồn ào.

Chúa Giêsu đã nhận lấy một vài ổ bánh mì và cá được các tông đồ mang đến cho Ngài, Ngài cầu nguyện và chúc lành cho thức ăn, và đưa nó cho các tông đồ để phân phát. Nhiệm vụ phân phát thức ăn cho 5.000 đàn ông cộng với hàng ngàn đàn bà và trẻ em phải là một nhiệm vụ lớn lao đối với các tông đồ, nhưng, dường như là họ đã hoàn thành được nhiệm vụ của họ.

Các tông đồ đã thực hiện hướng dẫn của Chúa Giêsu Kitô bao gồm: 1) tìm kiếm và mang về vào ổ bánh mì và vài con cá đến cho Chúa Giêsu để Ngài chúc lành, 2) ngồi bên cạnh hàng ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ em trên bãi cỏ, 3) phân phát thức ăn cho hàng ngàn người theo trật tự, và 4) thu gom lại thức ăn còn thừa.

Bài học dành cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo

Kinh Thánh đã ghi chép lại rất nhiều phép lạ bất ngờ của Chúa Giêsu Kitô (bước đi trên mặt nước, vv), hay là phép lạ đáp ứng lại lời cầu xin của một người đang chịu đau khổ (mù, bệnh tật, vv) hoặc là một thành viên trong gia đình. Ngược lại, trong tình huống trên, mặc dù các tông đồ đã có một giải pháp cho tình huống thực tế cho vấn đề/ nhu cầu đó, nhưng Chúa Giêsu đã bác bỏ giải pháp thực tế của họ bằng một phép lạ bất ngờ.

Các tông đồ đã từ bỏ giải pháp thực hành của họ để tiếp tục làm việc với Chúa Giêsu, những gì họ đã nghĩ đến chính là một giải pháp “bất khả thi” – cung cấp bữa ăn cho hàng ngàn người ở ngay tại đó và ngay sau đó. Suốt trong quá trình ấy, các tông đồ đã tham gia vào hành động để tạo nên một kết quả phi thường. Họ đã trở thành nhân chứng cho việc “impossible – không thể” thành “possible – có thể”.

Bài học dành cho các nhà lãnh đạo Kitô với một trái tim phục vụ tha nhân và giàu lòng trắc ẩn chính là: Họ có thể đang tham gia vào một kết quả phi thường, thậm chí là những điều kì diệu bằng cách làm việc với Chúa Giêsu, khi mà sự “không thể” hoàn toàn có thể trở thành “có thể”.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/working-jesus-“impossible”-outcomes

Người dịch: Anna Như Quỳnh