Mệnh lệnh lãnh đạo

0
602

Mệnh lệnh lãnh đạo

Như đã hứa trong khóa Gặp Gỡ (Encounter), bạn sẽ nhận được chuỗi các bài chia sẻ bằng lời hay bằng hình ảnh tập trung vào một nguyên tắc lãnh đạo thực tiễn, bao gồm những mục Gợi Ý Để Suy Nghĩ và Gợi Ý Để Hành Động. Tất cả những chia sẻ này nhằm giúp bạn thấm hơn về gương lãnh đạo mà Chương Trình Lãnh Đạo Như Giê-su đã chia sẻ với bạn.

Những chia sẻ này được thiết kế để giúp bạn tập trung vào thực thi mẫu lãnh đạo như Giê-su trong đời sống thực tế của bạn. Mệnh lệnh lãnh đạo được nói rõ trong Tin Mừng Matthêu 20:28.

Hãy nghe bài chia sẽ hôm nay tại đây

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Sau đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa Lãnh Đạo Như Giê-su:
1. Là một nhà lãnh đạo, đối với bạn địa vị và quyền lực có quan trọng không?
2. Hãy nghĩ xem : Trong đời bạn, ai là điển hình cho hình ảnh nhà lãnh đạo vì người khác
3. Bạn có thể làm gì để có thể tập trung vào người khác hơn là tập trung vào mình
4. Việc đầu tiên bạn sẽ thực hiện là gì và khi nào bạn bắt đầu?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG 
Chúng ta có thể có kiến thức rộng, nhưng những kiến thức đó không giúp chúng ta thay đổi. Một khi chúng ta ứng dụng những kiến thức và sự không ngoan vào hành động thì chúng ta mới thay đổi cách chúng ta lãnh đạo.
1. Trong suốt tuần này hãy đọc Matthêu 20:20-28 và suy niệm mệnh lệnh của Chúa Giêsu
2. Hãy lượng giá vai trò lãnh đạo của mình : Khi lãnh đạo bạn thiên về phục vụ bản thân hơn hay giống như Chúa Giêsu hơn?
3. Ngày hôm nay bạn có thể làm một điều gì để trở thành nhà lãnh đạo giống Chúa Giêsu hơn?

LỜI ĐỂ SỐNG 
“…Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người tới không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Mt 20,26-28