Mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh chị Ngọc Vinh -Ngọc Thảo ngày 10-09-2017 tại nhà thờ Minh Giáo. Thánh lễ do Cha (Anh) Thịnh chủ tế

0
1404

Mến gửi ACE NLYT thân mến ngày 10-09-2017 Chúa Nhật vừa rồi ACE NLYT Cụm Dalat đã có Thánh Lễ tại nhà thờ Minh Giáo. Thánh Lễ do Cha (Anh) Thịnh chủ tế, như thông báo bữa trước là do Cha (Anh) Khoa chủ tế nhưng Cha (Anh) Khoa có chút việc bận đột xuất nên đã nhờ Cha (Anh) Thịnh chủ tế.

Trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Bố Phước kỷ niệm 22 năm thụ phong Linh Mục của Bố: 05-09-1995-2017, cầu nguyện cho Linh Hồn Anre đứa con đầu của gia đình anh chị Ngọc Vinh – Ngọc Thảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra trong Thánh Lễ cũng làm phép lại nhẫn cưới  cho hai gia đình anh chNgọc Vinh – Ngọc Thảo, anh chị Duy Minh – Anh Tú. Thông tin đến ACE NLYT Bố của Anh Duy Minh vừa mới qua đời hôm ngày 05-09-2017. Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse và xin chia buồn đến gia đình anh Duy Minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh chị Ngọc Vinh – Ngọc Thảo trong tháng 9.

Mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh chị Ngọc Vinh - Ngọc Thảo tại nhà thờ Minh Giáo ngày 10-09-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh chụp chung trong Thánh Lễ ACE NLYT Cụm Dalat tại nhà thờ Minh Giáo trong tháng 9 và cũng thông tin đến ACE NLYT trong thánh lễ ACE NLYT Cụm Dalat đã có thêm hai thành viên mới, hai bạn trước đây sinh hoạt bên sinh viên Donbosco, hai bạn mới ra trường năm nay  xin gia nhập NLYT chúng ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau Thánh Lễ ACE NLYT Cụm Dalat có một bữa tiệc ăn mừng ở ngoài mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh chị Ngọc Vinh – Ngọc Thảo.