Sự Thật Sẽ Giải Phóng bạn

0
453

Đã bao nhiêu lần người khác nói dối bạn? Con cái của bạn? Gia Đình? Bạn Bè? Khi những đứa con của tôi còn nhỏ, tôi rất vui khi hỏi một câu hỏi (mà tôi thừa biết câu trả lời) và xem xét cách bọn trẻ trả lời chúng. Nếu bất cứ điều gì khiến cho bọn trẻ cảm thấy rằng chúng sẽ dính vào rắc rối thì chắc chắn là bọn trẻ sẽ trả lời sai sự thật. Sau đó tôi liền hỏi một câu hỏi khác và bọn trẻ lại phải bịa ra một câu trả lời sai sự thật khác từ câu trả lời không thành thật trước đó. Rồi cứ thế, những câu trả lời không chân thật lại cứ nối tiếp nhau, để che giấu đi những lỗi lầm.

Trong sách 2 Sa-mu-en 11, chúng ta đọc câu chuyện về vua Đa-vít và và bà Bát Se-va. Vua Đa-vít thấy bà Bát Se-va đang tắm trên sân thượng và sai người đi điều tra về bà ấy. Người đó đã tìm ra được bà là Bát Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết, và ông ấy lại đang chiến đấu ngoài chiến trường lúc này. Vua Ða-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng. Sau đó nàng ta trở về nhà và gửi lời đến vua Đa-vít rằng nàng đã mang thai. Sau đó vua Đa-vít gọi U-ri-gia trở về từ chiến trận và yêu cầu ông cập nhật tình hình chiến trận. Sau đó vua ra lệnh cho ông U-ri-gia trở về nhà với hi vọng rằng ông sẽ ngủ với bà Bát Se-va và nhà vua hoàn toàn có thể lấp liếm được tội lỗi đã ngủ với Bát se-va. Nhưng U-ri-gia đã lựa chọn nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình. Vua Đa-vít vì thế đã gặp ông U-ri-gia vào đêm kế tiếp, chuốc rượu ông và hi vọng rằng ông U-ri-gia trở về nhà. Nhưng một lần nữa, U-ri-gia lại không về nhà. Vào ngày kế tiếp, vua Đa-vít sai ông trở lại chiến trường cùng với một bức thư cho ông Giô-áp, chủ tướng của U-ri-gia. Trong thư, vua Đa-vít ra lệnh cho Giô-áp rằng hãy để cho U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất. Giô-áp đã làm như vua Đa-vít dặn và U-ri-gia đã bị giết chết. Bà Bát se-va được thông báo về cái chết của chồng mình và tỏ lòng thương tiếc. Sau khi thời gian để tang và khóc thương chồng, vua Đa-vít đã rước nàng về cung điện, cưới nàng và nàng ta đã sinh một đứa con cho vua Đa-vít. Và đoạn Kinh Thánh kết thúc bằng câu nói, ” … Nhưng hành động của vua Ða-vít không đẹp lòng Ðức Chúa.”

Vua Đa-vít đã khiến cho Thiên Chúa thất vọng vì đã làm những điều sai trái để lấp liếm cho tội lỗi của ông ta. Cũng như những đứa trẻ, gia đình, hay bạn bè khiến chúng ta thất vọng khi họ nói dối để che giấu đi những sai trái của họ. Hầu hết thì sự dối trá chính là kết quả của sợ hãi. Chúng ta sợ hãi những hậu quả mà mình phải lãnh nhận vì những hành động sai trái của chính mình, vì thế mà chúng ta che giấu chúng. Kinh Thánh có rất nhiều trích dẫn để giúp chúng ta nói sự thật và chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình.

Kinh Thánh có rất nhiều trích dẫn để giúp chúng ta nói sự thật và chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình.

  • 2 Timothy 2:15 – “Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý”
  • Ê-phê-sô 6:14 – “Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính”
  • Gio-an 8:32 – “Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”
  • Châm Ngôn 12:22 – “Ðôi môi gian tà bị Ðức Chúa ghê tởm, kẻ thực thi chân lý thì được Người mến thương”

Vì thế, trong cuộc sống và khi lãnh đạo người khác, hãy luôn nhớ rằng, sự thật sẽ giải phóng chính bạn!

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/truth-will-set-you-free

Người dịch: Anna NQ