The Silence We Seek – Sự Tĩnh Lặng Mà Chúng Ta Tìm Kiếm

0
309

Silence can be a precious commodity in our world. Headlines and news feeds find us wherever we are. Emergency alerts shatter family time, while deadlines push us forward. Silence can be difficult to build into our lives. Some might view silence as emptiness. But for those who follow Jesus, silence is not a mindless escape. And it is certainly not empty. Our silence is pregnant with expectation. We quiet our minds in order to listen for His voice. We don’t ignore our difficulties, but pour them out to a living, listening God. Our silence is full of His presence, wisdom, and peace.

Sự tĩnh lặng là điều quý giá trong thế giới của chúng ta. Chúng ta tìm thấy những dòng tin tức, bài báo tiêu đề mới khắp mọi nơi. Những âm thanh cảnh báo khẩn cấp gấp rút phá vỡ khoảng thời gian bên gia đình, trong khi deadlines lại đẩy chúng ta về phía trước. Thực sự rất khó để có thể đưa sự tĩnh lặng, tĩnh tại vào trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người có thể cho rằng sự tĩnh lặng là trống rỗng. Nhưng với những người Bước Theo Chúa Giê-su, thì sự tĩnh lặng không phải là một lối thoát vô định. Và chắc chắn rằng đó không phải là sự  trống rỗng, hư vô. Sự tĩnh lặng của chúng ta chính là sự ấp ủ của những mong đợi. Chúng ta tĩnh lặng để lắng nghe tiếng nói của Chúa. Chúng ta không lờ đi những khó khăn của chính mình, mà để chính những khó khăn ấy trong cuộc sống mình và lắng nghe tiếng Chúa. Sự tĩnh lặng của chúng ta tràn đầy sự hiện diện của Ngài, sự khôn ngoan và bình an của Ngài.

He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.” – Psalm 46:10

Dừng tay lại : “Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa! Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu. “– Thánh Vịnh 46:10

Prayer: Lord, draw me to You. Bring peace … order … perspective. Let me experience the fullness of Your presence, the reality of Your love. Replace unrest with confidence in who You are. In Jesus’ name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin hãy mang con đến bên Ngài. Xin mang đến sự bình an … trật tự … những khía cạnh khác nhau. Xin hãy cho con được trải nghiệm một cách trọn vẹn sự hiện diện của Ngài, và tình yêu hiện hữu của Ngài. Xin hãy thay thế sự bất ổn bằng sự tự tin trong Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Chúa Giêsu. Amen.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/devotionals/silence-we-seek

Người dịch: Anna NQ