Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 28 – Nói Gì Khi Cầu Nguyện?

0
1189

“Trong sự thân mật với Thiên Chúa, chúng ta hãy dẹp qua một bên những thành kiến và những tham vọng của chúng ta, và chúng ta học xin Thiên Chúa: “Thưa Ngài, ý của Ngài là gì? Ước muốn của Ngài là gì? Điều gì làm cho Ngài vui lòng?”.” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :