Tin Chúa Hơn

0
72

“Niềm Tin của chúng ta vào Chúa không phải là một niềm tin mù quáng. Niềm tin chính là tin vào một điều gì đó là đúng, không phải hi vọng rằng đó là sự thật,” Max Lucado đã nói như vậy. Bạn đã có khi nào trông đợi vào một điều gì đó trong một khoảng thời gian dài, nhưng khi cuối cùng bạn có được nó, thì nó lại không phải là tất cả những gì bạn nghĩ không? Có phải bạn cảm thấy mình bị lừa dối không? Bạn đặt niềm tin vào một sự vật nào đó, chứ không phải niềm tin vào Đấng đã tạo nên nó. Có cần phải ngạc nhiên không khi một vài người trong chúng ta đã có một khoảng thời gian khó khăn khi đặt niềm tin vào Chúa? Khi những người tốt gặp phải những việc xấu, thì chúng ta sẽ bắt đầu chỉ trích về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Bạn có thực sự đặt niềm tin vào Chúa không? Tin Chúa là tin tưởng Ngài sẽ làm việc ngay cả khi có vẻ như không có việc gì đang xảy ra. Không có điểm trung gian khi nói đến việc tin Chúa – ngay cả khi chúng ta hành động trong sự sợ hãi hoặc trong đức tin. Nếu bạn đã từng phán xét một quyết định mà mình đã đưa ra, thì bạn giống như tôi vậy. Henrietta Mears, người sáng lập ra Gospel Light đã được hỏi vào cuối đời rằng, nếu bạn có thể làm bất cứ điều gì khác biệt với cuộc sống của mình, thì đó là điều gì? Cô ấy nói, “Hãy tin Chúa nhiều hơn.” Châm ngôn 3: 5,6 nói, “Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi.”

Tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là tốt nhất khi chúng ta đưa ra quyết định, đó là một thách thức của ý chí. Chúng ta bị lừa dối khi chúng ta cảm thấy không thể tin vào Chúa trong những tình huống và không tin vào Ngài có thể giúp chúng ta. Sự nghi ngờ trái ngược với niềm tin. Giải pháp duy nhất cho sự không tin tưởng chính là chấp nhận sự thật. Những ai tin Chúa có thể đặt niềm tin nơi Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta phải tin cậy Chúa. Dù tốt hay xấu, Ngài đều có những ân sủng tốt nhất cho chúng ta. Chúa của bạn lớn đến mức nào? Ngài có đủ lớn để giải quyết mọi vấn đề của bạn không? Không có điểm trung gian khi nói đến việc tin cậy vào Chúa – ngay cả khi chúng ta hành động trong sự sợ hãi hoặc trong đức tin.

Tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là tốt nhất khi chúng ta đưa ra quyết định, đó thực sự là một thách thức của ý chí.

Khi chúng ta chờ đợi mục đích và kế hoạch của Chúa, điều đó sẽ giúp chúng ta hướng lòng về công trình của Ngài và khiến tâm hồn chúng ta bình an với những giao ước từ Lời Chúa. Thánh Vịnh 130: 5-6 đã nói rằng, “Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông,” Một khi hiểu rõ đặc tính ổn định của Chúa và nhận ra mình có đủ năng lực để đứng vững trong thẩm quyền của mình đối với công trình đã hoàn thành của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta có thể tự tin tin cậy Chúa và phụ thuộc vào sự trung tín vững chắc của Ngài.

“Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! Như thế là để nhờ Đức Giê-su Ki-tô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.” (Ga-lát 3: 13-15). Tiến trình này được gọi là công nhận Niềm Tin của chúng ta trong Đấng Ki-tô. Trong Đấng Ki-tô, chúng ta được chấp nhận, chúng ta được an toàn, chúng ta được coi trọng. Bởi vì máu của Chúa Giêsu Kitô đã hủy bỏ lời nguyền, chúng ta có thể loại bỏ cảm giác xấu hổ, đổ lỗi, không xứng đáng trong quá khứ của mình. Đây chính là nhận biết sự thật về những gì Chúa nói về tôi và hành động theo đó.” David Wilkerson nói, “Tương tự như vậy ngày nay, một số Ki-tô hữu thỏa hiệp chỉ tồn tại cho đến khi họ chết. Họ không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì, tin Chúa, để phát triển hoặc trưởng thành. Họ từ chối tin Lời Ngài và trở nên cứng lòng tin. Bây giờ họ đang sống chỉ để chết.” Bạn đã không chọn tin Chúa nhiều hơn sao? Vâng, tôi cũng vậy. Chúng ta hãy cùng làm điều đó với nhau. Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn cùng với nhau. 

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/believe-god-more

Người dịch: Anna Như Quỳnh