Trang chủ Tổng Quan Nhóm Lửa Yêu Thương

Tổng Quan Nhóm Lửa Yêu Thương

Nhóm Lửa Yêu Thương (viết tắt NLYT) là nhóm tri thức công giáo được thành lập vào năm 1991 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Sau quá trình  25 năm (1991 – 2016) tồn tại và phát triển, Nhóm đã từng bước lớn lên với số lượng đến hiện nay đã trên 2.000 thành viên sống và làm việc ở nhiều tỉnh thành đất nước Việt Nam cũng như Hải Ngoại. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, NLYT đã khám phá ra định hướng trở thành một Nhóm Tông Đồ Giáo Dân, với phương châm là sử dụng nguồn lực Chúa ban là Nguồn Tri Thức của Nhóm để giúp con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Hiện nay, NLYT đang liên kết với nhiều hội đoạn và tổ chức khác nhau để liên tục trau dồi và nâng cao kiến thức và chuyên môn để giúp phục vụ hiệu quả hơn, từ đó thực hiện nhiều chương trình huấn luyện, đào tạo cho nhiều lứa tuổi và thành phần khác nhau.

Một liên kết – hợp tác:

  • Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn
  • Tổ Chức Lead Like Jesus
  • Học Viên Fondacio Việt Nam

Một số chương trình tông đồ tri thức nỗi bật của NLYT tới hiện nay:

  • Chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu
  • Chương trình Ignite – Lãnh Đạo Trong Sinh Viên
  • Chương trình Lãnh Đạo Gia Đình Bạn Như Giêsu
  • Chương trình Cất Cánh: Định Hướng Nghề Nghiệp và Chuẩn bị ra trường cho sinh viên

NLYT tiếp tục được thôi thúc bởi Chúa Thánh Thần không những làm cho ngọn lửa yêu thương cháy mãi trong nhóm mà còn làm cho ngọn lửa yêu thương ấy lan tỏa ra trong các hoạt động tông đồ.