Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (chương 4): Hướng dẫn học cá nhân và tập thể (tiếp theo 2)

0
533

……..

Yếu tố quan trọng trong thái độ của nhà lãnh đạo với tha nhân là con tim phục vụ và tinh thần nhạy bén.

Xây dựng cộng đồng

 1. Hãy tưởng tượng bạn là chủ của một nhà hàng cấp trung. Bạn có thể làm gì để thể hiện thái độ phục vụ mà Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng ta?
 2. Bây giờ hãy tưởng tượng công việc của bạn ở nhà hàng đó là nhân viên phục vụ bàn. Bạn có thể làm việc đó với tinh thần phục vụ như thế nào?

Câu hỏi khám phá

 1. Đâu là những phản đối mà bạn có hay bạn nghe được về nguyên tắc J-O-Y (Jesus first, Others second, and Yourself last. (Trước hết là Chúa Giê-su, thứ đến là tha nhân, và cuối cùng là bản thân). Điều gì khiến người ta phản đối nguyên tắc này?
 2. Trong Thư Gởi Tín Hữu Phi-Líp-Phê 2:3, có nói: “Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình”. Có bao giờ bạn cho rằng việc hạ thấp mình sau rốt là điều không đúng không? Vui lòng giải thích.
 3. Chúng ta có thể cho rằng nguyên lý lãnh đạo của Chúa Giê-su, điều được giải thích trong Matthêu 23: 11-12 thì đúng với vai trò lãnh đạo trong môi trường tôn giáo thôi. Bạn có nghĩ là nguyên lý đó cũng ứng dụng được trong những vai trò lãnh đạo trong đời thường và trong công sở không?
 4. Khi một ai đó được ban tặng tài năng trong một vị thế cao trọng, chẳng hạn như giáo viên, cũng có thể dành thời gian dọn vệ sinh nhà thờ hoặc làm việc trong nhà trẻ thì bạn nhận thấy ơn ích gì từ điều đó?
 5. Một người thường xuyên nhận những tán dương thì có thể làm gì để gìn giữ con tim phục vụ?
 6. Tinh thần nhạy bén là yếu tố cá tính, món quà thiêng liêng hay là điều mà người ta có thể phát triển được? Vui lòng giải thích.
 7. Eims tin rằng một điều mà nhà lãnh đạo cần phải làm trên hết mọi việc là biết rõ cá nhân từng người mà họ đang lãnh đạo.Vậy thì làm thế nào một nhà lãnh đạo của một tập thể đông người có thể làm được điều đó?
 8. Bạn nhận ra ý tưởng nào (hay bạn tưởng tượng ra cũng được) để khuyến khích việc quan tâm từng con người với những nhu cầu khác nhau?
 9. Thái độ của nhà lãnh đạo với tha nhân ảnh hưởng thế nào đến tập thể mà họ lãnh đạo?

 

Gợi ý cầu nguyện

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một mẫu gương lãnh đạo phục vụ và nhạy bén, đó là Chúa Giê-su. Hãy cầu nguyện để Chúa giúp bạn trở nên giống Chúa Giê-su hơn.

Những hoạt động khác

 1. Hãy tìm kiếm hai mươi hay ba mươi đoạn Kinh Thánh có nói đến hành động phục vụ, người phục vụ và công việc phục vụ. Hãy suy ngẫm những bài học từ những đoạn Kinh Thánh đó. Cố gắng thực tập, trong trọn một ngày CHỈ phục vụ người khác và tự hạ mình thấp nhất trong mọi hoàn cảnh.
 2. Trong phạm vi lãnh đạo của bạn hãy thực hiện một thay đổi cụ thể để thể hiện thái độ phục vụ hay tinh thần nhạy bén hơn nữa. Chia sẻ với những ai có thể cầu nguyện cho bạn.

Bài tập

 1. Đọc chương 5 và làm bài tập
 2. Nhìn lại sứ vụ bạn đang dấn thân xem đâu là điều bạn đang làm tốt, đâu là điều cần cải tiến. Đối với những điều mà bạn đang làm tốt thì đâu là yếu tố tạo ra sự khác biệt?

Nguồn: http://dongten.net/noidung/71476