Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

0
2897

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881, ở miền Bắc nước Ý. Tên theo giấy khai sinh là Angelo Giuseppe Roncalli. Ngài đắc cử Giáo hoàng ngày 28 tháng 10 năm 1958, lấy tước hiệu là Gioan. Ngài qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1963, hưởng thọ 82 tuổi.

Trong những lời chia buồn gửi về Vatican người ta nhận thấy có điện văn của Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp, Nữ hoàng Elizabeth II và của ông Cút-xếp, một lãnh tụ của Cộng sản Quốc tế. Ngoài ra Tổng thu ký Liên Hiệp Quốc và nhiều lãnh tụ của Phật giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo Đông phương,… than tiếc thế giới vừa mất đi một vĩ nhân và một người lãnh đạo đầy nhân hậu. Người ta thường gọi Ngài là “Ðức Giáo hoàng Gioan Nhân hậu”. .

Ngài đã được tuyên phong hiển Thánh cùng với Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 27 tháng 4 năm 2014 bởi Giáo Hoàng Phanxicô. Giáo hội tưởng nhớ ngài hằng năm vào ngày 11 tháng 10, là để nhớ ngày ngài khai mạc Công Đồng Va-ti-ca-nô II, ngày 11.10.1962.

Vâng, sự nghiệp lớn lao nhất của thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII là Công Đồng Va-ti-ca-nô II. Ngài đã triệu tập Công Đồng để canh tân toàn diện Hội Thánh. Và khi diễn ra, Công Đồng này được ví như một Lễ Hiện xuống mới. Nếu ngày nay chúng ta chuyên chăm đọc Kinh Thánh, Suy niệm Lời Chúa, hoặc Chia sẻ Lời Chúa, trong cộng đoàn hay nơi các nhóm, hay có sự cộng tác giữa tín hữu với hàng giáo sĩ, có việc tham dự tích cực và chủ động của Giáo dân vào các cử hành phụng vụ, vào việc tông đồ, v.v..Tất cả đều nhờ Công đồng. Công đồng thực sự đã thay đổi bộ mặt của Giáo Hội.

Riêng đối với giáo dân, “Những hàng chữ đầu chương 4 của Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh, Lumen Gentium, nói về giáo dân. Công đồng mời gọi hàng giáo sĩ hãy “nhận biết sứ vụ và ân sủng riêng của Giáo dân.” Và sau khi đã thiết lập phẩm tước của Giáo dân, đồng hàng với các tín hữu khác, văn bản còn khẳng quyết ơn gọi tông đồ của họ. Công Đồng đã cống hiến một sắc lệnh đặc biệt: Tông Đồ Giáo Dân ( Apostolicam Actuositatem). Chính Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã thành lập Ủy Ban Soạn Thảo về việc Tông Đồ Giáo Dân đang lúc tại Giáo triều bấy giờ chưa có một cơ quan nào tương ứng. Sau nhiều lần sửa đổi, bản văn do Ủy Ban này soạn thảo đã được các nghị phụ của Công Đồng chấp thuận và đã ban Văn Kiện Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân ngày 18/11/1965.

Tổ NLYT ở giáo phận Vinh được thành lập trong bối cảnh NLYT trở nên một nhóm Tông Đồ Giáo Dân, nên Tổ muốn nhận Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII làm Thánh Bổn Mạng, để thánh nhân bầu cử cho các thành viên của NLYT ở Vinh có thể thực hiện được lý tương Tông Đồ Giáo Dân này.

Lạy thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, xin cầu cho NLYT chúng con!

Một câu hỏi chúng ta suy tư: Sống bận rộn giữa đời, ta có thể học hỏi gì nơi cuộc đời của thánh Gioan XXIII? Ta có thể bắt chước điều gì nơi cuộc đời của Ngài?