Cuộc Gặp Gỡ Giữa Nhóm Lửa Yêu Thương(NLYT) và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

0
5640

Tối thứ Năm ngày 02 tháng 03 năm 2017 NLYT đã có một cuộc trình diện trao đổi với Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc – Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Sau khi chúc mừng và tặng quà sinh nhật Đức Cha và giới thiệu sơ qua về lịch sử hình thành và phát triển của NLYT, Đức Cha rất cảm khích về một nhóm tri thức trẻ đã tồn tại và phát triển trong suốt 26 năm qua, với 2000 thành viên có mặt trên mọi miền đất nước dù suốt 26 chúng ta chưa có một quy chế, hay quy tắc chung nào, đó là một điều đặc biệt, cần phải suy nghĩ và trân quý và làm sao để duy trì tinh thần đó.


Sau khi nghe trình bày các hoạt động tông đồ mà nhóm chúng ta đang thực hiện, đặc biệt là tông đồ tri thức (Lead like Jesus và Ignite…) ngài đã lưu tâm một cách đặc biệt mảng tông đồ này. Chúng ta cũng đề cập đến định hướng và dự định của NLYT sẽ xin Hội Đồng Giám mục Việt Nam được thừa nhận để có tư cách pháp nhân hầu đóng góp phần nhỏ bé của mình trong việc phục vụ Giáo Hội và tha nhân nhất là cho những học sinh sinh viên.


Với sự chân thành và thiện ý của NLYT mong muốn được góp phần phục vụ Giáo Hội, Đức Cha Giuse đã có chỉ dẫn cho công việc cụ thể mà chúng ta đang đặt ra có thể đạt hiệu quả hơn và có thể được chuẩn nhận khi trình lên ngài và sau khi được ngài và Hội Đồng Giám Mục. Công việc cụ thể đó gồm những vấn đề sau:
1. Chúng ta cần hoàn thành một bản nội quy (quy tắc) thật rõ ràng về mục đích và đường hướng tông đồ của chúng ta để có thể trình lên Hội Đồng Giám Mục. Chúng ta muốn nằm trong Ủy ban Giáo dục, chúng ta phải đẩy mạnh vấn đề tông đồ tri thức. Sau khi chúng ta hoàn thành các văn bản pháp lý, chúng ta sẽ gặp ngài để ngài chỉ dẫn thêm. Nếu các bản văn này hoàn chỉnh và tốt, có thể ngài sẽ đỡ đầu cho Nhóm chúng ta vào trong Ủy Ban giáo dục của Ngài.

2. Trước mắt chúng ta cần tiếp tục làm tốt các chương trình Lead like Jesus và Ignite. Chúng ta cần đẩy mạnh công việc này cho mọi thành viên trong Nhóm cộng tác vào, những người có khả năng huấn luyện thì đi huấn luyện, những người khác cộng tác vào chương trình này bằng tinh thần hay vật chất. Điều này cần được ghi vào nội quy. Vì cách thức chúng ta đang làm thiếu sự hỗ trợ của toàn Nhóm, nên sẽ là một gánh nặng cho một số anh phải hy sinh nhiều cả trí lực và vật lực.

3. Đức Cha và cha Hợp đặc trách giới trẻ sinh viên Giáo phận Xuân Lộc cũng sẽ tạo điều kiện để chúng ta về mở các khóa huấn luyện cho giáo lý viên và giới trẻ trong Giáo phận của ngài (sau khi trao đổi để thống nhất chương trình với nhau).

4. Nếu chúng ta làm tốt sứ mạng này và có ảnh hưởng tốt và tích cực trên đời sống của giới trẻ, trong tư cách chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục, ngài sẽ viết thư giới thiệu chúng ta cho các nhóm để công việc của chúng ta đạt hiệu quả tốt hơn. Nếu chúng ta làm tốt ngài sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội để thực thi chương trình tông đồ trí thức rộng hơn nữa.

5. Cuối cùng ngài tiếp tục khích lệ và tỏ lòng quý mến về những gì Nhóm chúng ta đã làm, đang làm và những gì chúng ta đang hướng tới.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong tâm tình cởi mở, thân thiện trong tình cha con, đọng lại niềm vui và hạnh phúc cho anh em được may mắn thay cho Nhóm gặp gỡ Đức Cha chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Hội Đồng Giám mục Việt Nam.
Cuộc gặp này lại một lần nữa cho thấy những dấu chỉ tốt lành mà chúng ta tin Chúa Thánh Thần đang làm việc và chúc lành cho những công việc và sự vụ của chúng ta.
Chúng ta chọn hướng mục vụ tông đồ trí thức làm như nền tảng và mục đích của Nhóm để được phê chuẩn tư cách Nhóm tông đồ giáo dân và cố gắng hoàn thành các hồ sơ để sớm trình lên Đức Cha Chủ tịnh Ủy Ban Giáo Dục Hội Đồng Giáo mục Việt Nam. Khi được ngài chuẩn nhận và nhận đỡ đầu cho Nhóm trước Hội Đồng Giám Mục chắc chắn thỉnh nguyện của chúng ta được phê chuẩn và chúng ta có tư cách pháp nhân để làm việc trên toàn quốc.
Tông đồ bác ái chúng ta cũng tiếp tục làm, nhưng chúng ta không đặt nặng mục tiêu này để xin tư cách pháp nhân tông đồ giáo dân cho Nhóm được vì nếu đặt vấn đề này nữa trong việc xin chuẩn nhận nhóm tông đồ giáo dân chúng ta sẽ rơi vào tình trạng lơ lững giữa ủy ban Tông Đồ giáo dân và Ủy ban Giáo dục. Nên chúng ta ưu tiên chọn hướng tông đồ tri thức để xin chuẩn nhận Nhóm thành nhóm tông đồ giáo dân.
Chúng ta cần tìm nguồn nhân lực và vật lực để đẩy mạnh chương trình tông đồ tri thức này sao cho hiệu quả, năng động và có tầm ảnh hưởng trên với đời sống của những ai chúng ta chia sẻ các khóa học này.
Xin tất cả anh chị em chúng ta hiệp lực trong lời cầu nguyện cho mọi công việc chúng ta đang tiến hành được mọi sự tốt đẹp.

Jb Nguyễn Trọng Thịnh, CM.