Khóa học Online năm 2022 về Sự Hiệp Hành (Synodality)

0
228

Thời gian: chưa xác định

Giảng viên: Paul Hwang(Tiến sĩ thần học)

Ngôn Ngữ: Tiếng Anh(có phiên dịch tiếng việt)

Nội Dung(Bài Trình Bày bằng Powerpoint của Tiến Sĩ Paul Hwang):

Tính Hiệp Hành Trong Đời Sống Và Sứ Vụ Của Hội Thánh (SLMV, 2018)
Synodality in the Life and Mission of the Church
Được phát hành bởi Ủy ban Thần học Quốc tế của Đức Giáo Hoàng

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/wXmJFbHcptxCvQyg9

Thứ Tự Trình Bày và Nội Dung:

Tuần 1: chương Dẫn Nhập và chương 1-2 của sách “Tính Hiệp Hành Trong Đời Sống Và Sứ Vụ Của Hội Thánh”
Ý nghĩa của Sự Hiệp Hành; Tính Hiệp Hành trong Kinh Thánh và giáo hội công giáo đầu tiên; Cộng Đồng Vatican II và Sự Hiệp hành; Lý thuyết cơ bản của Tính Hiệp Hành

Tuần 2: Chương 3-4 của sách “Tính Hiệp Hành Trong Đời Sống Và Sứ Vụ Của Hội Thánh”
Thực Thi Sự Hiệp Hành; Dân Chúa và Tính Hiệp Hành; Sự Hiệp Hành Trên Mọi Cấp Độ; Sự Đổi Mới về Sự Hiệp Hành của Hội Thánh; Sự Phân Định Thiêng Liêng Và Phân Định Xã Hội

Tuần 3: “Tính Hiệp Hành trong Công Nghị Amazon và trở về sau”
Sự chuẩn bị của Công Nghị Amazon và những “Văn Kiện Làm Việc” (Instrumentum Laboris – tài liệu chuẩn bị); Văn Kiện Cuối Cùng và Dấu Chỉ; Sự Phản Ứng với Công Nghị: Phản Ứng Của Cộng Đồng Vatican với Công Nghị: Sự Sáng Lập ECA, Hội Nghị Giáo Hội Amazon

Tuần 4: “Những Tình Huống Có Thể Xảy Ra Của Giáo Hội Hiệp Hành trên Thế Giới”
Trường hợp trẻ sơ sinh và PC II ở Philippines & CCRI ở Ấn Độ; Thượng Hội đồng Nhân dân và Giáo hội Chile; Thượng hội đồng Dân Tộc và Scandals về Tình dục ở Hoa Kỳ; Thượng hội đồng do phụ nữ điều khiển “Root & Branch” ở Anh; Đường Lối Hiệp Hành ở Đức; Sự Hiệp Hành Là Một phương cách để cải cách Giáo Hội.

Mọi thông tin xin liên hệ: 0989855744(zalo), fb @bientranvn