Buổi họp BĐH hai ngày 03-04-09-2016

0
1279

Trong hai ngày 03 và 04-09-2016  các ACE NLYT đã có một họp  BĐH để bầu BĐH mới tại nhà thờ Minh Giáo

 

 

dsc02555

Buổi đầu họp Cha( Anh) Khoa chia sẻ:” Định Hướng Sứ Vụ NLYT”

 

cam00779

 

Anh chị em chia sẻ chuẩn bị bầu BĐH mới.

 

cam00733

 

 

cam00734

 

Tân Trưởng Nhóm BĐH: Giuse Trần Đình Nghĩa, và Phó Nhóm: Anh Daminh Phạm Vũ Điền.

 

 

cam00747

 

 

cam00749

 

Anh Chị Em chúc lành hai anh Đình Nghĩa và anh Vũ Điền trong nhiệm vụ mới.

 

cam00751

 

 

cam00752

 

 

 

cam00753

 

Cha(Anh) Thịnh phổ biến thể lệ bầu cử/ lập ban kiểm phiếu.

 

cam00741

 

Phó Ban Đức Tin: Phero Nguyễn Văn Hoàng,người ngồi sau Cha( Anh) Thịnh.

 

cam00755

 

 

Trưởng Ban Đào Tạo: Anh Luca Trần Gia Huấn và Trưởng Ban Đức Tin: Anh Dominic Nguyễn Hữu Lành.

 

cam00756

Phó Ban Đào Tạo: Anh Phero Bùi Văn Ngụ.

 

cam00757

 

Trưởng Ban Tài Chính,tổ trưởng cựu tổ Bảo Lộc:Chị  Maria Nguyễn Thị Hồng Yến,Phó Ban It: Phaolo Lương Khải Nguyên ngồi gần Nhàn,Trưởng Ban Nhân Sự: Daminh Hà Đào Công Chính,Trưởng Cụm  Danang: Anh: Anre Phan Văn Thức.

 

cam00758

 

Trưởng Ban Yêu Thương:Anh Phaolo Nguyễn Văn Phương.

 

cam00759

Phó Ban Tài Chính: Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Hà,người đang vuốt tóc.

 

cam00766

 

Phó Ban Yêu Thương: Maria Nguyễn Thị Kim Hoàng,ngườI ngồi sau anh Lành và anh Phalo Đỗ  Văn Còn Phó Ban Nhân Sự đồng thời kiêm Phó Cựu Dalat,Trưởng Ban It:Anh Phero Nguyễn Văn Quốc.

 

cam00768

 

Trưởng Ban Tông Đồ: Cartarina Nguyễn Thị Nhi Hà, Trưởng Ban Truyền Thông và kiêm Trưởng Cụm Sài Gòn: Anh Phero Trần Văn Biên.

 

cam00784

 

Cha(Anh) Thịnh  chia sẻ về ” Sự Hiệp Nhất Phục Vụ Nhóm”.

 

cam00773

 

Hình chụp chung trong thánh lễ tại nhà thờ Minh Giáo ngày 03-09-2016.

 

 

cam00776

 

Sáng ngày 04-09 các anh chị em tiếp tục họp BĐH và Cha( Anh) Khoa  đã chia sẻ trong thánh lễ về chủ đề:”Yêu Mến Để Phục Vụ.

 

cam00778

 

Anh Chị Em chia sẻ bốn ban Trụ Cột: Ban Đức Tin, Ban Tông Đồ,Ban Đào Tạo và Ban Yêu Thương.

 

cam00785

 

cam00786

 

 

cam00787

 

 

cam00788

 

Anh Gia Huấn chia sẻ về Ban Đào Tạo.

 

cam00789

 

Chị Nhi Hà chia sẻ về Ban Tông Đồ.

 

cam00790

 

Anh Hữu Lành chia sẻ về Ban Yêu Thương.

cam00792

 

Anh Văn Phương chia sẻ Ban Yêu Thương.

 

 

cam00793_1

 

Buổi hình chụp chung tại nhà thờ Minh Giáo ngày 04-09-2016.

 

img_0027

 

Các ban chức năng: Ban Nhân Sự,It, Truyền Thống và Tài Chính.

 

Anh Văn Còn chia sẻ về Ban Nhân Sự.

cam00794

Anh Văn Quốc chia sẻ Ban It.

 

cam00796

Ngoài ra có các Trưởng Ban: Anh Giuse Nguyễn Thanh Tâm Trưởng Cụm Dalat,anh Micae Nguyễn Hữu Tùng Trưởng Cụm Bình Phước, Anh Gicobe Phạm Anh Tuấn Trưởng Cụm Buôn Mê Thuộc,anh Gioanbaotixita Tần Văn Hòa Trưởng Cụm Đồng Nai,anh Gioan Baotixiata Vũ Văn Tác Trưởng Cụm Nha Trang,Anh Giuse Nguyễn Hồng Lạc Trưởng Tổ Vinh,anh Gioan Kim Nguyễn Ngọc Quỳnh cựu tổ Komtum,anh Daminh Đinh Văn Kính trưởng tổ Nam Định,anh Giuse Trần Đình Lộc Đại Diện NLYT ở Hoa Kỳ, Phó Ban Tông Đồ:Anh Gioanbaotixita Nguyễn Hữu Sinh,Phó Ban Truyền Thông Gioanbosco Nguyễn Đình Khải Vịnh.

Anh chị em có  một buổi tối sau khi họp xong BĐH.

 

14264182_1107934482620097_1369262508998397826_n

 

14212180_1107934402620105_1949330660088040154_n

 

Thân ái

Khải Vịnh NLYT Cụm Dalat.