Đọc Kinh và làm Phép Nhà tại nhà chị Thanh Tâm ngày 12-08-2017

0
842

Mến gửi ACE NLYT thân mến ngày 12-08-2017 ACE NLYT Cụm Dalat đã có buổi làm phép nhà tại nhà chị Thanh Tâm do Cha (Anh) Khoa chủ tế làm phép nhà.

Đọc Kinh và làm Phép Nhà tại chị Thanh Tâm ngày 12-08-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó ACE  NLYT Cụm Dalat cũng có buổi đọc kinh tối tại nhà chị Thanh Tâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng chị đã có ngôi nhà mới xin Chúa phù trì cho ngôi nhà của chị.