Khóa Gặp Gỡ Lãnh Đạo Như Giesu – ICM Đà Lạt 23-25/09/2016

0
1078

Thời gian: 23 – 25/09/2016
Địa điểm: NHÀ MẸ NAM TU HỘI TẬN HIẾN, ICM
121 Ngô Thì Nhậm, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Với mục đích trang bị kiến thức và tinh thần Lãnh Đạo Như Giêsu cho các ứng sinh đang tìm hiểu ơn gọi tại nhà dòng khi đi phục vụ tại các địa phương, cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa đã cùng Nhóm Lửa Yêu Thương là nhóm đại diện của tổ chức Lãnh đạo như Giêsu Thế Giới tại Việt Nam tổ chức khóa Gặp Gỡ này.

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ViberDownloads\0-02-06-070036f02e55d7f7bfe2b2b877c25b91785af41f67914fc1c9be40c38eea7972_full.jpg

Dưới đây là một vài hình ảnh trong khoá học:

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-fa1b6b1a473db1b0422076e8dae61399812bed1bc38bd5843e073bae9bbc222e_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-4709991c2e0667ba803e2145d19f1383a48939bc497d2d74e2cecdfec1e93787_full.jpg

Khóa học bắt đầu vào 7h30 tối thứ 6 ngày 23/09/2016. Anh Đức Hạnh và anh Gia Huấn chào đón các tham dự viên đến với Khóa Gặp Gỡ. Các tham dự viên được giới thiệu về một định nghĩa hoàn toàn mới về lãnh đạo: “Bất cứ khi nào bạn mưu cầu ảnh hưởng lên suy nghĩ, hành vi hay sự phát triển của người khác thì bạn đang đảm nhận vai trò lãnh đạo.”

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-81ffa469c95ab2e6a1f803efbb76aecfec74ec1322916f7a78e9455e97de41a1_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\USED\0-02-06-98313e29849dd89410f98a49d7705f9e93c384d2a551cb96f8df705990d1da14_full.jpg

Sáng thứ 7 ngày 24/09/2016, các tham dự viên được Hoàng Thu chia sẻ về nội dung CON TIM.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-357cca4abdf82c2e256dd3b79e4b153449d61ff1c32572ef1e330fbc102e53d1_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-b969ca24614a14ac5edeba04953fbf6efa3f5b69a8debadf6413950cd651d20b_full.jpg

Các tham dự viên tham gia hoạt động Công Bố về Cái Tôi. Việc nhìn nhận và can đảm tuyên bố rằng: “ Tôi có vấn đề về Cái Tôi” là sự khởi đầu cho hành trình biến đổi để lãnh đạo như Giêsu.

Vào buổi chiều cùng ngày, anh Đức Hạnh tiếp tục chia sẻ nội dung TƯ DUY của nhà lãnh đạo như Chúa Giêsu. Các tham dự viên được giới thiệu ba Nguyên Lý Lãnh Đạo của Chúa Giêsu cùng hai vai trò cốt yếu của nhà lãnh đạo như Giêsu.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-f03b1b1fde2403177fc2b13cd938b3527f4835800b3778d67edf791cf077644a_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-e9829b1649a6779c0b80b3648dbcae53c302a1d44c46092a56d5ac7e10d2d61b_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-fc6f8999bffa276edc904e9c37a7d151d047c10654377d516a9593e08ebd43f6_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-08de0cf57ac1d2903cca25f5e4234c9ae2349d05ee3711205a0bb66b668ca17b_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-8984e3096d56f3529767c5eaa7a7693307e83ff3efce3f457a3f8aa508d04cee_full.jpg

Các tham dự viên tham gia các hoạt động chia sẻ và thảo luận theo nhóm. Những hoạt động này giúp các tham dự viên hiểu nhau và gần nhau hơn.

Trong không khí tĩnh lặng của buổi tối cùng ngày, anh Gia Huấn giúp các tham dự viên thực hành các THÓI QUEN SỐNG mà Chúa Giêsu đã chỉ dạy qua các hoạt động: Lắng nghe tiếng Chúa và Trải Nghiệm Lắng Đọng.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\NHI HA\0-02-06-08b30cc6826b0af5429580e9d2a2e152d6dbc85ccf6b66f39c5b233d362ca741_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-0731a423ab19d2e171e55cf2c3565fe3ddefabd7fecd69f61d906ef5796cc067_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-be5e6785199ab53ae5567cad876c3cafd7db187d944b430047dd7f51d3976896_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-ba938ec7b1809c2b46387ae6d330c2e472c809b01946ee1127402e47b3af715d_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-e266dcb9a5f8b92f103495062951bce39fa24c5c2d88b724a3f1fb6bac11a6c5_full.jpgC:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-feff9077b77a9772c6466209762c2a863ed0dbdd99a0ee5f405430029504ffb4_full.jpg

7h30 sáng Chúa Nhật ngày 25/09/2016, các tham dự viên tham gia buổi học cuối cùng. Nhi Hà chia sẻ về nội dung HÀNH ĐỘNG và THÓI QUEN HÀNH ĐỘNG.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-f28fbaf06a576c40ddd6714ea71b6cb11910cfcaa2985dea19def1b9359fdff1_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-e5706d4cf59b4786423e8ea6c1000fb06b4ca12dac4341280453367bf2f32454_full.jpg

C:\Users\hantn\Downloads\Gmail (1)\IMG_0036.JPG

C:\Users\hantn\Downloads\Gmail (1)\IMG_0040.JPG

 Chị Hồng Yến cho các tham dự viên tham gia hoạt động Thực Hành Sự Thay Đổi.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-b10718debd1cc2d312b88bd85648f5544cb3dc3fc12ecbc89897301be111a15e_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-123a1fdaab50409de032c86c9c30e5f6c80e9f8c069bd54481ef9baf955cec74_full.jpg

C:\Users\hantn\Downloads\Gmail (1)\IMG_0043.JPG

C:\Users\hantn\Downloads\Gmail (1)\IMG_0050.JPG

Các tham dự viên rất thích thú qua hoạt động Thực Tập Lắng Nghe. Kỹ năng lắng nghe rất cần thiết trong việc xây dựng mối tương quan và phát triển cộng đoàn.

Trước khi kết thúc khóa Gặp Gỡ, anh Gia Huấn giúp các tham dự viên ôn lại các nội dung đã được chia sẻ trong hơn hai ngày học vừa qua.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-f7329d26a8ca3bec7fa73dce7bd252ac7a31e81fd871e031ff54b59ecf384e5b_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-7ad17022a360fa1c3af681f573777891eddd23b0fd76941432ab17d200357e85_full.jpg

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-f17c2c77c1273be6426531543e893f51dd9255b1e6cf80cce41aaca179b16dc3_full.jpg

C:\Users\hantn\Downloads\Gmail (2)\IMG_0089.JPG

Nguyên lý nền tảng của Lãnh Đạo Như Giêsu là lãnh đạo phục vụ. Anh Đức Hạnh hướng dẫn các tham dự viên thực hiện nghi thức kết thúc khóa: “rửa chân” cho nhau. Các tham dự viên được mời gọi noi gương Chúa Giêsu “cúi mình” khi lãnh đạo.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-f4a8ae9932069183a3fd8fdd6856ec2ce90c3ea6c5a496bd1b2034fdb78df479_full.jpg

C:\Users\hantn\Downloads\Gmail (2)\IMG_0076.JPG

Các tham dự viên được trao chứng chỉ đã hoàn thành khóa Lãnh Đạo Như Giêsu như một lời cam kết cho hành trình biến đổi sắp tới để trở thành nhà lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu.

F:\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-4f0d1223f3ff3578c4317e33d4971d38b5f081ba15476bb691f80884ff4309c0_full.jpg

F:\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-98e8866cc6d1d447a73a37b67486408674fb095b570626281f4c3efa0556b1ab_full.jpg

F:\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-318359edff626bb85e2e999762ab858927fd73688b3af04d3c5cbb40d44c91c5_full.jpg

Cuối cùng, cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa gửi lời cám ơn đến các Hướng Dẫn Viên và chụp hình lưu niệm với Nhóm Lửa Yêu Thương – nhóm tổ chức khóa học này.

F:\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-20f063d107f0c3c42283d80fca580f954d385c1bf2c9bea0ad2e479acd8158b2_full.jpg

F:\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-1319c0db270a5003f055b614c45aad37a7cc3a0f8a994a4fd958ac6684b4f7aa_full.jpg

Xin chúc mừng các tham dự viên đã hoàn thành tốt đẹp khoá học và xin dâng lên Chúa quyết tâm của từng tham dự viên trên hành trình biến đổi trở thành nhà lãnh đạo như Chúa Giêsu.

TÂM TÌNH CHIA SẺ CỦA THAM DỰ VIÊN

Em là Thanh Tâm, một tham dự viên của khóa học Lãnh Đạo Như Giêsu lần này. Điều em thấy mình được nhận qua đây là đâu đó rất nhiều hình ảnh của Chúa Giêsu đến với em qua mọi người, qua sự chia sẻ. Em đã nhận ra được Chúa trong đời mình và qua Kinh Thánh, em cảm nhận rõ hơn. Quan trọng hơn, khóa học giúp em nhận ra, định hình và sắp xếp những điều em nhận được từ Chúa vào cuộc sống của mình.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-ab4b08305539ae3635d92d46bbf58c28519733aae0333f693513ab9e1935eed7_full.jpg

Tê-rê-sa Nguyễn Thanh Tâm
NLYT Đà Lạt

Vẫn biết phía trước vẫn còn hành trình dài, nhưng đây như là một sự hướng dẫn, hỗ trợ, em cảm giác như được Chúa đồng hành dấn thân nhiều hơn vào sứ mạng Kitô hữu. Hẳn đây sẽ là mở đầu để em biết áp dụng những gì Chúa đã trao đi và trước nhất là tự lãnh đạo bản thân em. Mọi lời cảm ơn em xin dâng lên Chúa. Xin tạ ơn!

P/S: Sách tham dự viên rất đẹp! 

Qua khóa học Lãnh Đạo Như Giêsu, Em cảm nhận được rất nhiều điều thú vị, bước theo Chúa Giêsu thật khó nhưng lãnh đạo như Ngài lại càng khó khăn hơn. Qua khóa học này, em càng thấy con người nhỏ bé và còn rất yếu kém. Được nghe các anh chị Hướng dẫn viên chỉ dạy, em hiểu thêm được nhiều thứ và cố gắng để mỗi ngày chính con người mình sẽ hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn các anh chị về tất cả. Các anh chị đã bỏ thời gian, bỏ công việc để tạo ra một chương trình đầy ý nghĩa này cho chúng em được học hỏi. Và chúng em sẽ quyết tâm bước theo Chúa Giêsu – cùng đích của đời em.

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-c1d9e532f63ba3a6046b584e0083f3977d98f336e24b97f1b9105922276a3d8e_full.jpg

Giu-se Ngô Văn Nguyên
ICM Đà Lạt

Mục đích sau cùng của lãnh đạo là biến đổi. Biến đổi bản thân trước hết và sau đó là biến đổi tha nhân. Và sự biến đổi luôn phải được bắt đầu từ Con Tim. Có lẽ đó cũng là ước muốn của bản thân và tất cả các tham dự viên. Biến đổi để bản thân thân trở nên giống như Chúa Gieessu hơn và xây dựng một xác hội nhân văn hơn, tốt đẹp hơn. Xin cám ơn tất cả các anh chị Hướng Dẫn Viên. Xin Chúa luôn chúc lành cho công việc của các anh chị và xin nguyện chúc các anh chị mãi nhiệt thành trong sứ vụ này. Thân Mến!

C:\Users\hantn\Desktop\LLJ DA LAT 23-25.09.16\0-02-06-74b6d17fc7f5ae3bc4c0a5e6288985f5e9a58fb27f0d43983cb8182988867e61_full.jpg

Vinh Sơn Phạm Thanh Phong
ICM Đà Lạt