Thánh Lễ NLYT Cụm Dalat Tại Nhà Thờ Minh Giáo Ngày 08-01-2017

0
2099

                      THÔNG BÁO THÁNH LỄ NLYT CỤM DALAT THÁNG 1-2017        

 Mến gửi ACE  NLYT Cụm Dalat như thông báo của Cha(Anh) Khoa trên groupmail NLYT Chủ Nhật này 08-01 nhầm lễ Chúa Hiển Linh chúng ta sẽ có thánh lễ đầu năm mới. Thân mời ACE NLYT Cụm Dalat cố gắng sắp xếp thời gian tham dự.

Mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh chị trong tháng 1:

  1. Anh Chị: Mạnh Hùng – Kim Anh: 09-01-1994.
  2. Anh Chị: Văn Nghị – Hồng Nhung: 27-01-2013.

Ý nguyện:

­_ Cầu nguyện cho các anh chị mừng kỷ niệm HPNĐ trong tháng 1.

_ Cầu nguyện cho Linh Hồn Chị Maria Phương.

_ Cầu nguyện cho mẹ Khải Vịnh được khỏi bịnh

_Cầu nguyện cho ACE NLYT Cụm Dalat trong công ăn việc làm trong năm mới được phát đạt và an khanh thịnh phượng.

 Chương trình thông báo thánh lễ về: thời gian và địa điểm, chương trình thánh lễ sẽ sớm hơn một tý xin ACE NLYT Cụm Dalat xem ở dưới, vì sau thánh lễ chúng ta có chương trình chia sẻ định hướng mới của NLYT và ăn mừng Tất Niên, cách riêng ACE NLYT ở xa, gần cũng có thể tham gia được. Thân mời ACE NLYT cùng tham dự ăn mừng Tất Niên với ACE NLYT Cụm Dalat.

 thanh-le-nlyt-cum-dalt-ngay-08-01-2017

Thân ái

Khải Vịnh NLYT Cụm Dalat