Đọc kinh tối NLYT Cụm Dalat tại nhà mới gia đình anh chị Ngọc Vinh – Ngọc Thảo ngày 09-09-2017

0
855

Mến gửi ACE NLYT thân mến ngày 09-09-2017 vừa rồi ACE NLYT Cụm Dalat đã có buổi đọc kinh tối tại nhà mới  gia đình anh chị Ngọc Vinh  – Ngọc Thảo, trong buổi  đọc kinh cũng cầu nguyện cho Linh Hồn Anre con đầu của gia đinh anh chị đã mất cách đây ba năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đọc kinh tối  ACE NLYT Cụm Dalat có một bữa ăn nhẹ tại gia đình anh chị Ngọc Vinh – Ngọc Thảo.

Đọc kinh tối tại nhà mới tại gia đình anh chị Ngọc Vinh - Ngọc Thảo ngày 09-09-2017