KHÓA HỌC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ 07

0
2506

BTC tiếp tục nhận đăng ký của mọi người và mời gọi các tham dự viên giới thiệu khoá học này tới nhiều người xung quanh.

Để đăng ký khóa học, vui lòng truy cập đường dẫn này:

https://forms.gle/6ijJToZKXhU2WzMw7