Mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh chị Hữu Ước – Thị Sương ngày 12-02-2017 tại nhà thờ Minh Giáoo

0
2027

Mến gửi ACE NLYT thân mến vào ngày Chúa Nhật 12-02-2017 ACE NLYT Cụm Dalat đã có thánh lễ tại nhà thờ Minh Giáo, thánh lễ do Cha(Anh) Thịnh chủ tế.

Mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh chị Hữu Ước – Thị Sương, tuy gia đình anh chị mới lấy nhau 10 ngày nhưng ACE NLYT Cụm Dalat vẫn mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh chị.

Hình ảnh chụp chung tháng lễ NLYT Cụm Dalat trong tháng 2-2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong thánh lễ NLYT Cụm Dalat xuất hiện một gia đình đặc biệt  là gia đình anh chị Tiến Can- An Diệp, lâu lắm rồi gia đình anh chị mới quay lại đi thánh lễ NLYT Cụm Dalat.