Mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh Ngọc Sáng – Thanh Nhàn tại nhà thờ Minh Giáo ngày 13-08-2017

0
1630

Mến gửi ACE NLYT thân mến ngày 13-08-2017 vừa rồi ACE NLYT Cụm Dalat đã có Thánh Lễ tại nhà thờ Minh Giáo. Thánh Lễ do Cha ( Anh) Khoa chủ tế. Trong thánh lễ hiệp thông cầu  nguyện cho ACE NLYT Cụm Buôn Mê Thuộc lễ Thánh Macximiliano Maria Konbe, Linh Mục, Tử Đạo, cầu nguyện cho Bố Kiên kỷ niệm 24 năm thụ phong Linh Mục và Cha (Anh) Thịnh kỷ niệm 10 năm thụ phong Linh Mục, cầu nguyện cho chị em mang tên Thánh Maria, cầu nguyện cho anh chị mừng kỷ niệm HPNĐ trong tháng 7 và 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thánh Lễ mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh Ngọc Sáng – Thanh Nhàn.

Mừng kỷ niệm HPNĐ gia đình anh Ngọc Sáng - Thanh Nhàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thánh Lễ chụp chung của ACE NLYT Cụm Dalat.