THÔNG BÁO THÁNH LỄ NLYT CỤM DALAT THÁNG 2-2017

0
1764

    THÔNG BÁO THÁNH LỄ NLYT CỤM DALAT THÁNG 2-2017

Gửi ACE NLYT Cụm Dalat thân mến: 

Chúa Nhật ngày 12-02-2017 (Chúa Nhật tuần VI TN) chúng ta có thánh lễ tại nhà thờ Minh Giáo.

Thân mời ACE NLYT Cụm Dalat chúng ta sắp xếp thời gian tham dự Thánh Lễ.

Thông tin chi tiết chương trình Thánh Lễ, xin ACE NLYT xem hình bên dưới.

THÁNH LỄ NLYT CỤM DALAT THÁNG 2-2017