Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 16 – Thánh Thần Đấng “Ủi An”

0
1848

Thần khí rõ ràng là một ân ban tuyệt vời của Đức Kitô Phục Sinh. Chúa Giêsu nói: “Thầy, Thầy sẽ cầu nguyện với Cha để Người ban cho chúng con một Đấng Bảo Trợ khác sẽ ở với các con luôn mãi” (Ga 14, 16). Đó là Thần Khí Đấng “Ủi An”, Đấng trao ban lòng dũng cảm để bước đi trên nẽo đường của thế giới hầu làm chứng cho tin mừng được rao giảng.” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…