Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 41 – Làm Sao Nhận Ra Sống Độc Thân

0
1062

“Lời mời gọi sống độc thân và sống khiết tịnh cho Nước Trời. Đó chính là ơn gọi mà Đức Giê-su đã sống. Làm sao nhận ra được nó? Làm theo ơn gọi này?” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :