Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 40 – Hôn Nhân Đúng Là Một Ơn Gọi

0
549

“Các con thân mến, sự xác tín rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, gia đình được Thiên Chúa chúc lành trong bí tích Hôn nhân và sứ vụ sinh con cái và giáo dục chúng được chúc lành bởi Thiên Chúa, đó là nên tảng luân lý thiêng liêng của bí tích Hôn nhân.” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :