Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 39 – Có Thể Nào Yêu Thương Nhau “Mãi Mãi”?

0
1427

“Có thể nào yêu thương nhau mãi mãi không? Tình yêu chỉ là một tình cảm, một trạng thái tâm sinh lý, hay tình yêu là một tương giao, được xây dựng, được lớn lên, một nơi yêu thương, giúp đỡ, hy vọng và hỗ trợ lẫn nhau.” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :