Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 18 – Giáo Hội, Con Đường Để Gặp Được Đức Kitô

0
3763

“Con là đá và trên viên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy. Giáo Hội là một gia đình, nơi đó chúng ta yêu thương và được yêu thương. Giáo Hội là đại gia đình của những người con Thiên Chúa.” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…