Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 23 – Lòng Nhân Hậu Biến Đổi Thế Giới

0
1260

“Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn lao biết bao! Một chút thương xót làm cho thế giới ít lạnh lẽo và công bằng hơn. Chúng ta hãy nhớ lại ngôn sứ Isaia quả quyết rằng dù tội lỗi chúng ta có đỏ như son, tình yêu của Thiên Chúa biến nó trắng như tuyết. Lòng thương xót thật đẹp!” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :