Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 32 – Thầy Ban Cho Chúng Con Bình An

0
725

“Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Một thứ bình an khác biệt với thứ bình an mà thế gian ban cho. Bình an mà Chúa Giêsu ban là một thứ bình an hoàn toàn vững chắc. Bình an của Chúa Giêsu đó là Thánh Thần.” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :