Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 36 – Việc Tông Đồ Bằng Gương Sống

0
1107

“Đối với chúng ta những người Kitô hữu điều quan trọng để chúng ta biểu lộ chúng ta sống đức tin cụ thể qua tình yêu thương, qua sự hòa đồng, chia sẻ niềm vui, đau khổ. Các con có là thừa sai bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá đời sống Kitô hữu của mình không?” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :