Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 1): Hướng dẫn học cá nhân và tập thể (tiếp theo 3)

0
713

Image result for leader jesusThiên Chúa hoàn tất mục đích của Ngài qua việc sử dụng những nhà lãnh đạo, những người sẽ đáp trả lời mời gọi của Ngài bất kể cảm nhận về sự bất toàn của họ.

Xây dựng cộng đồng

 1. Tại sao bạn quan tâm học nội dung này?
 2. Hãy nghĩ về một nhà lãnh đạo tinh thần mà bạn rất thân và ngưỡng mộ. Bạn tin là điều gì đã khiến người đó phù hợp với vai trò lãnh đạo?

Câu hỏi khám phá

 1. Khi nghe đến từ lãnh đạo thì bạn nghĩ đến người nào hay vị trí nào?
 2. Bạn nghĩ đâu là những tiêu chuẩn cốt lõi để một người làm lãnh đạo?
 3. Bạn nghĩ điều gì (nếu có) có thể khiến một người không đủ tư cách làm lãnh đạo?
 4. Khi một lời phán ra từ bụi cây đang cháy, Môsê tin chắc đó là Thiên Chúa. Eims đề cập rằng khi bạn cần phải ra một quyết định, giống như Môsê bạn phải chắc chắn rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong việc đó trước khi quyết định. Bạn có đang sống với nhận định này chút nào không?
 5. Nếu Thiên Chúa có quyền năng và mong muốn tỏ mình ra cho chúng ta thì tại sao đôi khi thật khó để nhận ra ý Chúa?
 6. Điều mà Eims đã đề cập “một bí mật về lãnh đạo trong các hoàn cảnh khó khăn của người Kitô hữu” có nghĩa gì?
 7. Bạn nghĩ thế nào về trao đổi giữa Môsê với Thiên Chúa?
 8. Làm thế nào mà một trong những yếu điểm của bạn thật ra lại là một điểm mạnh? (1 Cr 12: 7-10)
 9. Môsê, Ghít-ôn, Gê-rê-mia đã từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào?
 10. Bạn sẽ từ chối Thiên Chúa như thế nào nếu Ngài mời gọi bạn đảm nhận một vai trò lãnh đạo?
 11. Bạn cố khước từ những hoàn cảnh lãnh đạo nào? Tại sao?
 12. Hãy mô tả tình huống mà một người chưa sẵn sàng cho vị trí lãnh đạo?
 13. Bạn nghĩ ở nơi đâu mà giáo dục hay đào tạo là cần thiết để chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo tinh thần?

Gợi ý cầu nguyện

Dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự vẹn toàn của Ngài và vì cơ hội để trở nên con người mà Ngài sử dụng để hoàn tất mục đích và kế hoạch của Ngài. Hãy cầu xin Chúa gia tăng đức tin của bạn ngang qua sự thật là Ngài và quyền năng của Ngài luôn ở cùng bạn và lao tác qua bạn.

Những hoạt động khác

 1. Hãy nhìn vào con tim bạn xem bạn có tự kiêu vì nền tảng gia đình, học vấn, kỹ năng xã hội, khả năng ăn nói, công việc hay những kinh nghiệm khác không? Hãy thảo luận xem những điều này liên quan đến khái niệm của Eims rằng khi Chúa gọi một ai đó lãnh đạo, “con là ai thì không thành vấn đề”.
 2. Hãy đọc đi đọc lại nhiều lần và cố gắng nhớ 2 Cr 3: 4-5 và 12:9-10

Bài tập

 1. Đọc chương 2 và làm bài tập
 2. Hãy nghĩ về quyền năng của Thiên Chúa khi bạn cảm nhận quyền năng đó đang hoạt động trong bạn và nghĩ về những điều kiện mà nhờ đó quyền năng đó được nhận ra một cách sống động hơn.

Nguồn: dongten.net