Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (chương 5): Hướng dẫn học cá nhân và tập thể (tiếp theo 3)

0
936

Để trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng, chúng ta cần xin Chúa ban cho ý thức về sự xuất chúng, tính khởi xướng và tính sáng tạo.

Xây dựng cộng đồng

 1. Hãy chọn một nhà lãnh đạo mà ai trong nhóm bạn cũng biết. Và thảo luận xem tố chất nào đã giúp nhà lãnh đạo ấy nổi bậc?
 2. Giả dụ bạn là một sinh viên và là nhà lãnh đạo trẻ trong một chuyến đi cắm trại giới trẻ. Bạn sẽ thể hiện sự xuất chúng, tính khởi xướng và tính sáng tạo như thế nào?

Câu hỏi khám phá

 1. Khi nhìn thấy tựa đề “Tại Sao Một Số Nhà Lãnh Đạo Lại Xuất Chúng,” thì bạn nghĩ đến những tố chất hay những thành tựu nào?
 2. Eims đã chia sẻ “Nếu những gì bạn làm là nhân danh Thiên Chúa, hãy đảm bảo là công việc đó xứng đáng với thánh danh, đó nghĩa là sự nguy nga tuyệt vời.” Ông ấy cũng gọi bảng tin nhà thờ mà lại được thực hiện một cách cẩu thả là “một sự cố và hổ thẹn”. Theo bạn thì sự xuất chúng cần thiết ra sao trong sứ vụ tông đồ?
 3. Nhìn lại bảy phương cách để có được sự xuất chúng. Phương cách nào (nếu có) có hiệu quả nhất trong đời sống của bạn như một phương thế giúp bạn tiến đến sự xuất chúng?
 4. Eims đã mô tả Đức Giê-su Kitô là “Con Người duy nhất đã thực hiện mọi sự tốt lành, trong mỗi giây phút trong đời Ngài.” Bạn có tin là Chúa Giê-su hẳn phải làm TẤT CẢ MỌI SỰ tốt lành? Hãy giải thích.
 5. Một cách thực tế chúng ta có thể “nương tựa hoàn toàn trong vòng tay của Chúa Giê-su” như Eims chia sẻ bằng cách nào?
 6. Nếu chúng ta theo đuổi tiêu chuẩn xuất chúng của Đức Kitô thì những nỗ lực của chúng ta phù hợp ở khía cạnh nào?
 7. Eims đã định nghĩa tính khởi xướng ra sao? Tính khởi xướng là một đặc tính giống Thiên Chúa theo nghĩa nào?
 8. Hãy liệt kê ba cách mà Eims gợi ý thực tập tính khởi xướng. Bạn có thể bổ sung thêm những cách nào khác không?
 9. Điều gì khiến cho tính khởi xướng của nhà lãnh đạo là tín hữu khác với tính khởi xướng của những nhà lãnh đạo vô thần?
 10. Bạn có thể làm gì để có được tinh thần sáng tạo?
 11. Khi chúng ta cố gắng sáng tạo, làm thế nào chúng ta có thể gìn giữ những phương thức và mục tiêu truyền thống có giá trị?
 12. Bạn có nghĩ là việc nhà lãnh đạo là tín hữu quyết định “Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng” và làm việc theo định hướng đó thì cũng tốt? Hãy giải thích.
 13. Điều gì sẽ xảy ra nếu một nhà lãnh đạo quá tập trung vào ba đức tính (xuất chúng, khởi xướng và sáng tạo)?
 14. Làm thế nào chúng ta biết là chúng ta đang xuất sắc trong sứ vụ của mình hay chưa?

Gợi ý cầu nguyện

Hãy cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo và cho bản thân bạn để có thể thăng tiến trong xuất chúng, khởi xướng và sáng tạo hầu vinh danh Chúa. Cảm tạ Chúa vì những việc Ngài làm qua bạn.

Những hoạt động khác

 1. Hãy chọn một lĩnh vực trong sứ vụ hay công việc của bạn và lượng giá xem bạn đang ở mức độ nào của sự xuất chúng, tính khởi xướng và tính sáng tạo.
 2. Hãy theo dõi thông tin đại chúng trong tuần này và tìm kiếm những mẫu gương về xuất chúng, khởi xướng và sáng tạo.

Bài tập

 1. Đọc chương 6 và làm bài tập
 2. Quyết định sự ảnh hưởng cụ thể mà bạn muốn thực hiện trong sứ vụ của mình.

Nguồn: http://dongten.net/2017/09/25/tro-nen-nha-lanh-dao-chua-muon-chuong-5-huong-dan-hoc-ca-nhan-va-tap-tiep-theo-3/