Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (chương 7): Chuẩn Bị Trước (tiếp theo 1)

0
1068

Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (chương 7): Chuẩn Bị Trước (tiếp theo 1)

Image result for Nơ-khe-mi-a

Sau khi bạn đã có một khởi đầu tốt thì bạn cần phải thực tập một điều tiếp theo. Đó là chuẩn bị trước cho công việc. Nghĩa là mọi người biết bạn là người có câu trả lời. Khi bạn có một dự án đề xuất hay một lời đề nghị nào đó thì bạn cần phải có sẵn những thông tin liên quan. Bạn cần phải nắm sẽ cần bao nhiêu chi phí, sẽ mất bao lâu. Và bạn phải có khả năng giải thích tại sao đó là một ý kiến hay.

Các nhà lãnh đạo hay học hỏi nơi sách Nơ-khe-mi-a.  Ông Nơ-khe-mi-a, một vị quan cận thần thời xưa của It-ra-en, thường được gọi là nhà lãnh đạo hiệu quả. Ông là người biết cách làm cho công việc được triển khai. Hãy nhìn ông khi hành động để xem chúng ta có thể học nơi ông điều gì trong việc chuẩn bị kỹ cho công việc.

Nơ-khe-mi-a quen sống trong lâu đài đầy tiện nghi, và giữ vị trí là người dâng rượu cho vua. Một ngày kia, ông biết được hoàn cảnh tuyệt vọng của dân của mình ở Giê-ru-sa-lem. “Họ nói với tôi: ‘Ở miền đó, những người sống sót sau thời gian tù đày đang thật là khốn khổ nhục nhằn. Tường thành Giê-ru-sa-lem bị phá đổ, cửa thành bị đốt cháy.’” (Nhm 1:3).

Thiên Chúa động lòng trước tấm lòng của Nơ-khe-mi-a khi nghe tin dữ đó. “Nghe các lời ấy xong, tôi ngồi xuống mà khóc, buồn bã suốt mấy ngày liền như người chịu tang, ăn chay cầu nguyện trước nhan Thiên Chúa các tầng trời.” (Nhm 1:4). Sau đó không lâu, một ngày nọ khi ông đang làm công việc bổn phận của mình với lòng nặng trĩu về tình cảnh ở Giê-ru-sa-lem, thì nhà vua để ý thấy tâm trạng đau buồn của ông và hỏi “Sao mặt khanh buồn rầu thế? Khanh có đau ốm gì đâu! Hẳn trong lòng phải có chuyện chi buồn lắm!” (Nhm 2:2)

Sau khi nghe được nỗi bận tâm của Nơ-khe-mi-a thì nhà vua hỏi “Vậy khanh muốn gì?” (Nhm 2:4). Điều đầu tiên Nơ-khe-mi-a đã làm là cầu nguyện với Thiên Chúa, và rồi sau đó trả lời câu hỏi của nhà vua. Và câu trả lời của ông cũng rất cụ thể. Ông đã chuẩn bị kỹ. Nếu ông đã không chuẩn bị kỹ trước đó, thì ông đã phải nói vòng vo và có thể đánh mất cơ hội quí báu.

Nơ-khe-mi-a nói:

“Nếu đẹp lòng đức vua và nếu bề tôi của ngài là người vừa ý ngài, thì xin cử thần đi Giu-đa, đến thành có phần mộ của tổ tiên thần để xây dựng lại.”

Lúc ấy có hoàng hậu ngồi bên vua; vua hỏi tôi: “Khanh đi bao lâu? Bao giờ mới trở lại? ” Vua bằng lòng cử tôi đi và tôi xin hẹn với vua một kỳ hạn. Tôi thưa với vua: “Nếu đẹp lòng đức vua, thì xin hạ lệnh cấp chiếu thư cho thần đem tới các trưởng Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát, để họ cho phép thần đi qua đó đến tận Giu-đa. Cũng xin một chiếu thư cho ông A-xáp, quản đốc ngự lâm, để ông cấp gỗ cho thần làm khung cửa đồn luỹ ở sát Ðền Thờ, làm tường thành và làm nhà cho thần đến ở.” Vua ban cho tôi như thế, vì bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. (Nhm 2: 5-8).

Tôi hy vọng là bạn nhận ra ý nghĩa của khung cảnh đó. Từ những gì chúng ta quan sát trước đó thì rõ ràng là Nơ-khe-mi-a đã quỳ trước Thiên Chúa và dành nhiều thời gian để cầu nguyện về sự việc. Nhưng ông không dừng lại ở đó. Ông đã nghĩ kỹ điều ông cần phải thực hiện. Rõ ràng là ông suy tư về câu trả lời cho lời cầu nguyện. Và ông đã sẵn sàng khi cần phải trả lời.

Hãy hình dung xem điều gì sẽ xảy ra nếu khi nhà vua hỏi ông cần gì, thì ông trả lời là: “Dạ, tâu bệ hạ, tôi chưa nghĩ nhiều về điều đó. Hạ thần chỉ muốn, nếu bệ hạ cho phép, đích thân mình đến đó, và tất nhiên hạ thần đề xuất một vài ân ban của bệ hạ. Hạ thần có thể đi và suy nghĩ thêm về điều này trong vài ngày được không ạ?”

Nhưng những gì diễn ra thì không phải vậy! Nơ-khe-mi-a đã chuẩn bị trước và biết chính xác dự án cần những gì: các chiếu thư để gởi cho các trưởng vùng bên kia sông; chiếu thư cho quản đốc ngự lâm; sỹ quan và kị binh. Ông ấy đã chuẩn bị trước.

Nguồn: http://dongten.net/2017/11/06/tro-nen-nha-lanh-dao-chua-muon-chuong-7-chuan-bi-truoc-tiep-theo-1/