Chúa Giê-su có nói việc học Kinh Thánh của bạn là sinh hoa kết quả hay không?

0
261

Hãy xem xét dụ ngôn nổi tiếng về người gieo giống, và cách Chúa Giê-su giải thích điều đó vì lợi ích của các môn đồ:

Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. (Matthew 13:3-9) có nghĩa là: Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mát-thêu 13:18-23).

Đoạn văn nói rằng Chúa Giê-su rất chú ý đến những gì bạn làm với sứ điệp của Ngài. Ngày nay, trong khi chúng ta học Kinh Thánh, Kinh Thánh nói với chúng ta giống như Chúa Giê-su đã nói với đám đông của Ngài cách đây hai mươi mốt thế kỷ. Ngài giải thích cho các môn đệ của Ngài rằng KHÔNG PHẢI TẤT CẢ những người nghe Ngài đều hiểu Ngài. Ngày nay, những gì Chúa Giê-su giải thích cho các môn đệ của Ngài trong đoạn Kinh Thánh trên vẫn đúng; tất cả có thể không “nghe” hoặc không hiểu khi họ học Kinh Thánh.

Các nguồn tài liệu nghiên cứu Kinh thánh đã phát triển theo cấp số nhân

Trong vài thập kỷ gần đây, việc nghiên cứu Kinh thánh của các cá nhân và nhóm nhỏ dường như đã phát triển mạnh mẽ ở Hoa Kỳ. Một nguyên nhân khiến các tín đồ cũng như những người tìm kiếm là sự ra đời và phát triển không ngờ của công nghệ Internet và truy cập không giới hạn trên trang web về nguồn nghiên cứu Kinh Thánh, các công cụ, bài giảng, các khóa học, video, podcast, bạn có thể gọi tên nó. Cảm tạ Chúa vì việc nghiên cứu Kinh Thánh ngày càng tăng bằng cách sử dụng tất cả các nguồn tài liệu trên, trên toàn thế giới, và đặc biệt là ở Hoa Kỳ.

Hiệu quả của những gì chúng ta nghiên cứu

Làm thế nào để một người được lợi khi học Kinh Thánh theo cá nhân hoặc nhóm? Nó là một chức năng của tính hiệu quả về mức độ chúng ta hiểu và cách chúng ta sử dụng hoặc tiếp thu những gì chúng ta đọc trong Kinh thánh. Hiệu quả của việc học Kinh Thánh là thước đo cách chúng ta sống và thực hành những gì chúng ta học được trong quá trình nghiên cứu; nó có thể xảy ra theo những cách khác nhau:

  1. Chúng ta có thể thay đổi những gì chúng ta tin tưởng
  2. Chúng ta có thể thay đổi những gì chúng ta coi trọng
  3. Chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ
  4. Chúng ta làm hoặc tuân theo những gì Kinh thánh kêu gọi chúng ta làm
  5. Chúng ta có thể từ bỏ những gì là vô đức và không thiện lành
  6. Chúng ta có thể truyền đạt một cách thuyết phục cho người khác những gì chúng ta hiểu được từ Kinh Thánh.

Chúa Giê-su mong đợi sự hiểu biết và sinh hoa kết trái

Trong khi giải thích câu chuyện ngụ ngôn trên, Chúa Giê-su đã đưa ra một sự so sánh tốt nhất để đánh giá hiệu quả của việc học Kinh Thánh, mặc dù bối cảnh mà Chúa Giê-su nói dụ ngôn không giống với việc học Kinh Thánh thời hiện đại. Tuy nhiên, dụ ngôn của Ngài có thể dùng như một thước đo vượt thời gian để đánh giá mức độ hiệu quả của những gì chúng ta nghe hoặc đọc trong quá trình học Kinh Thánh hiện đại.

Nếu chúng ta dùng dụ ngôn làm thước đo, thì Chúa Giê-su sẽ coi sự sinh hoa kết trái là thước đo hiệu quả của những gì bạn đọc và hiểu trong Kinh Thánh. Chúa Giê-su xác định bốn loại người dựa trên cách họ hiểu và phản ứng với sứ điệp của ngài:

 1. Một người để thông điệp trôi đi: Người này hoàn toàn mất đi thông điệp của việc học Kinh Thánh vì họ không hiểu Kinh Thánh.
 2. Người chấp nhận bài học trong thời gian ngắn: Người này có phản ứng tích cực nhanh chóng với Kinh Thánh. Tuy nhiên, sau phản ứng tích cực nhanh chóng đối với các bài học Kinh Thánh, người này dễ dàng từ bỏ các bài học kinh nghiệm từ Kinh Thánh, khi đối mặt với sự chống đối, cám dỗ, nghi ngờ hoặc khó chịu.
 3. Một người chấp nhận bài học Kinh thánh nhưng sống một cuộc sống không có kết quả: Người này chấp nhận những bài học kinh thánh và bắt đầu sống theo chúng. Nhưng những lo toan của cuộc sống (chúng ta chắc chắn là có chúng) và sự lừa dối đi kèm với sự giàu có, học vấn, tham vọng, v.v … đã phủ nhận thành quả đối với con người.
 4. Người hiểu Kinh Thánh và sống một cuộc sống hiệu quả: Người này hiểu những gì mình đọc trong Kinh Thánh và có kết quả bằng cách sống theo những lời Kinh Thánh và truyền bá thông điệp của Kinh Thánh cho nhiều người khác.

Khi các nghiên cứu Kinh Thánh đang nở rộ trên khắp thế giới, câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống ở trên sẽ thuyết phục chúng ta rằng Chúa Giê-su mong đợi những nghiên cứu Kinh Thánh sinh hoa kết trái từ chúng ta.

Việc học Kinh Thánh của bạn có kết quả như Chúa Giê-su mong đợi hay không? Nếu đúng như vậy, hãy cảm tạ Chúa. Nếu không, hãy để ý kỹ câu chuyện ngụ ngôn của Ngài ở trên.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/would-jesus-say-your-bible-study-fruitful

Người dịch: An Hòa