Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 25 – Trở Thành Thánh Bằng Cách Nào

0
1089

“Vị thánh là người hạ thấp, hạ thấp, hạ thấp. Noi gương Đức Giêsu Kitô, đi trên con đường của Đức Giêsu Kitô, con đường thập giá. Đây là hành trình của tất cả sự thánh thiện, mang lấy thập giá mỗi ngày, thập giá bình thường, thập giá đơn sơ và để cho Giêsu lớn lên.” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :