Tiến Bước Cùng Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Số 35 – Giá Trị Của Nhân Phẩm Con Người

0
1325

“Chúng ta đang sống trong một giai đoạn khủng hoảng; Điều khiển ngày hôm nay không phải là con người mà là tiền bạc và tính lợi ích điều khiển. Và Thiên Chúa Cha  đã cho chúng ta những người nam, người nữ với nhiệm vụ gìn giữ trái đất chứ không phải gìn giữ tiền bạc. Các con có nghĩ rằng với thời đại của chúng ta rất cần thiết để có thêm tình chia sẻ huynh đệ và yêu thương không?” (Trích bài giảng của đức Thánh Cha)…

Mời mọi người nghe tiếp qua audio sau :