Bạn Có Thể Tạ Ơn Chúa Thật Nhiều Không?

0
43

Hãy luôn luôn cảm ơn.

Trong chương đầu tiên của Thư Rô-ma, Thánh Phao-lô tông đồ đã đề cập đến tội lỗi của con người, khi đã không tôn vinh Thiên Chúa và không cảm tạ Ngài:

“Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hoá ra mê muội” (Rô-ma 1:21).

“Lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ” (Rô-ma 1: 29).

Tạ ơn Chúa là một phần quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta với Ngài và nó có thể bật mí sự gần gũi của chúng ta với Ngài. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thánh Phao-lô tông đồ qua nhiều thư của ông gửi đến các nhà thờ, khuyến khích tất cả chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là ba ví dụ về chỉ dẫn của ông về sự tạ ơn từ các thư của ông đến ba nhà thờ khác nhau:

Tạ ơn Chúa là một phần quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta với Ngài

“…hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su” (1 T. Thêxalônica 5:18).

“… hãy luôn tạ ơn Chúa và cho mọi sự hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha” (Êphêsô 5:20)

“Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng” (Cô-lô-se 3:16).

Những lời này của thánh Phao-lô tông đồ có thể khiến chúng ta tự hỏi liệu chúng ta có đang tạ ơn Chúa như chúng ta nên làm không. Có phải chúng ta đang bận rộn xô đẩy “tôi muốn liệt kê” những lời cầu nguyện đến Chúa trong những lời cầu nguyện của chúng ta, tuy nhiên, chúng có thể đúng, mà không cần cảm ơn Ngài? Điều gì làm cho thánh Phao-lô dễ dàng biết ơn Chúa mạnh mẽ như vậy? Chính vì Thánh Phaolo đã ý thức được Chúa yêu ngài. Ngài biết rằng Chúa là một người Cha luôn chăm sóc Ngài trong mọi hoàn cảnh. Ngài nói:

“Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39).

Tạ ơn Chúa trong “mọi hoàn cảnh”

Tất cả các tình huống trong cuộc sống thường rơi vào khoảng giữa của hai thái cực, một bên là sự mong muốn lý tưởng và một bên là thái cực hoàn toàn không mong muốn. Chúng ta luôn cầu nguyện và chào đón những tình huống ở gần phía mong muốn của chúng ta và tránh xa những tình huống ở thái cực ngược lại.

Tất cả hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta rơi vào giữa hai thái cực.

Thánh Phao-lô nói, hãy tạ ơn Chúa dù là bạn đang mắc kẹt tình huống đáng tuyệt vọng như thế đi chăng nữa. Liệu rằng bạn có thể làm được như vậy không? Thánh Phao-lô đã rất thành thật khi ông yêu cầu chúng ta phải biết ơn trong “mọi hoàn cảnh”. Ông bị giam trong tù khi viết một số sử thi nổi tiếng của mình, bao gồm “Thư của niềm vui”, là lá thư của ông gửi tới Philípphê đã được mô tả bởi một vài người. Tiêu đề và những thuật ngữ được dùng trong lá thư ấy, “vui mừng” và “hân hoan”, hoàn toàn trái ngược với thực tế bị giam cầm một cách bất công của Thánh Phaolo.

Thánh Phao-lô tông đồ đã không hề phàn nàn trong suốt khoảng thời gian ở trong tù ấy là một điều tệ hại cho nhiệm vụ xây dựng giáo hội mạnh mẽ của ông, thay vào đó ông đã nói rằng ngay cả những người cai ngục của ông ở Rô-ma cũng nhận thức được về việc “ông bị giam cầm vì Chúa Kitô”.

“Tôi muốn anh em biết là những gì xảy đến cho tôi thật ra đã giúp cho Tin Mừng được tiến triển,13 đến nỗi tại dinh vua quan cũng như ở mọi nơi khác, người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức Ki-tô mà tôi mang xiềng xích” (Philípphê 1:12-13).

Thánh Phao-lô là một nhà lãnh đạo và một nhà truyền giáo du hành, người đã xây dựng các nhà thờ ở nhiều thành phố khác nhau trong các chuyến đi truyền giáo của mình. Bị ràng buộc với một cuộc sống trong các nhà tù, đầu tiên ở Caesarea và sau đó ở Rô-ma, ông không thể là người xây dựng nhà thờ lưu động mà ông mong muốn. Tuy nhiên, ông biết ơn Chúa mà không phàn nàn, đồng thời khuyến khích chúng ta biết ơn qua các thư gửi các tín hữu của ông; qua những thư tín đó, ông đã rao giảng và giảng dạy về Chúa Giê-su Ki-Tô trong hơn 2000 năm.

Ngôn sứ Daniel tạ ơn Chúa dưới sự đe dọa xử tử

Thánh Phao-lô tông đồ không đơn độc trong việc nắm bắt vai trò quan trọng của việc tạ ơn trong mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Kinh thánh ghi lại rằng, trong cuộc lưu đày Babylon của Daniel từ Giêrusalem, với kiến thức của vua Darius về lệnh cấm cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào, “Ông đã quỳ xuống ba lần một ngày, cầu nguyện và tạ ơn trước Chúa, như ông đã làm trước đây” (Da-ni-en 6:10). Sự cấm đoán của vua chống lại những lời cầu nguyện với Chúa đi kèm theo hình phạt chết người là những kẻ vi phạm đã bị ném vào hang sư tử (Đa-ni-en 6: 10-13).

Các nhà lãnh đạo nổi tiếng như thánh Phao-lô tông đồ và ngôn sứ Daniel đã luôn tạ ơn Chúa dù ở trong hoàn cảnh nào; Còn bạn thì sao? Bạn có thể chưa bao giờ tạ ơn Chúa quá nhiều! Hãy thử một lần xem!

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/blog/it-possible-thank-god-too-much

Người dịch An Hòa