Guiding Values – Những giá trị hướng dẫn

0
1255

Life provides many opportunities to make values-based choices. Conflicting values surround us, with God’s Word as one of many different voices that seek our attention and allegiance. For this reason, placing a high value on time in Scripture and in God’s presence is essential for those who want to lead like Jesus. Embracing Jesus’ estimation that loving God and loving others are to be our highest priority provides a foundation for the choices and decisions we face. How do these values guide your life and leadership?

Cuộc sống cung cấp cho chúng ta nhiều cơ hội để đưa ra các lựa chọn dựa trên những giá trị. Lời Chúa là một trong những lời mời gọi sự quan tâm và lòng trung thành giữa những giá trị xung khắc quanh cuộc sống chúng ta. Vì lý do này, chúng ta hãy dành một khoảng thời gian ưu tiên cho việc đọc Kinh Thánh cùng với sự hiện diện của Chúa đó là điều thiết yếu cho những ai muốn lãnh đạo như Chúa Giêsu. Mến Chúa và yêu thương tha nhân phải là ưu tiên cao nhất của chúng ta, vì đó là nền tảng cho mọi sự lựa chọn và quyết định của chúng ta. Vậy làm thế nào để những giá trị đó hướng dẫn toàn bộ cuộc sống và tinh thần lãnh đạo của bạn?

Jesus replied: “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’”—Matthew 22:37-39

Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người than cận như chính mình.”  (Mt 22: 37-39)

Prayer: Jesus, may these words find their way deep into our hearts and minds. May they increasingly shape our leadership perspective, so that Your values guide our daily decisions. In Your name we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho lệnh truyền yêu thương của Chúa bén rễ và ăn sâu trong cõi lòng cũng như tâm trí chúng con. Để lệnh truyền đó, ngày càng giúp chúng con hình thành nên quan điểm lãnh đạo của Chúa qua những quyết định hằng ngày của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen